Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020002171. Náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Podpora je ve výši 161 300,-- Kč. Doba dosažení dotace - 31. 12. 2020.

Obnova a zkvalitnění materiálně technické základny Pečovatelské služby Ledax

Obnova a zkvalitnění materiálně technické základny Pečovatelské služby Ledax

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území obcí spadajících do MAS Česká Kanada prostřednictvím pořízení elektronických čteček pro vykazování poskytnuté péče a jídlonosičů pro dovážku stravy. Vybavení je určeno pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Jindřichově Hradci a Dačicích. Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 199 711 Kč.

Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji

Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji

V roce 2020 mezi společností LEDAX a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích došlo k dohodě o spolupráci na projektu grantové agentury TAČR, program ÉTA, s názvem: Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality, reg. číslo TL03000518.

Cílem projektu je poskytnout psychosociální podporu a pomoc neformálním pečovatelům v Jihočeském kraji prostřednictvím multidisciplinárního přístupu za využití odborného poradenství (sociálně právní, péče o blízkou osobu a prevence syndromu vyhoření, zdravý životní styl), audiovizuálních prostředků a vytvořeného a ověřeného prostředí virtuální reality. Design empirického šetření u neformálních pečovatelů tvoří kvalitativní postupy (hloubkové rozhovory, focus groups). Výstupem projektu bude návrh konceptu podpory a pomoci pro neformální pečovatele na regionální úrovni v Jihočeském kraji s možností využití v jiných krajích.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020002174. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 69 800,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 12. 2020.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

  • podpora sociálních služeb na území Jihočeského kraje
  • realizace od 1. 1. do 31. 12. 2020
  • smlouva č. SDO/OSOV/222/20
  • pečovatelská služba ve výši 300 000 Kč
  • osobní asistence ve výši 200 000 Kč
  • odlehčovací služba ve výši 100 000 Kč
  • pečovatelská služba ve výši 200 000 Kč

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Město Kaplice poskytuje neinvestiční dotaci ve výši 250 000,-- Kč na zajištění Odlehčovací služby občanům na území ORP Kaplice. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 46/SOC/2020.  Z poskytnuté neinvestiční finanční dotace lze hradit: provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, mzdové náklady. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2020.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020001120. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 373 300,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 30. 11. 2020.

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020001117. Náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Podpora je ve výši 1 322 500,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 30. 11. 2020.

Podpora města Týn nad Vltavou 2020

Podpora města Týn nad Vltavou 2020

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci v podobě neinvestičních prostředků na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2020.

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2020

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2020

Dotace je poskytnuta pro rok 2020 na poskytování sociálních služeb na území města Třeboně a jeho místních částech, a to na základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od klientů.