Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby občanům na území ORP Kaplice. Tato dotace byla využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2021.

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Město Dačice v rámci grantového programu "Zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2021 až 2023" poskytlo neinvestiční dotaci a to na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Dotace je určena na zajištění individuální dopravy seniorů, kteří jsou občany města Dačice.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby a Osobní asistence

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby a Osobní asistence

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby a Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 2 388 805 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to od července do listopadu 2021. 

Dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře 2021

Dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře 2021

Denní stacionář je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Denní stacionář v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Nové lůžko pro uživatele Domácího hospice Ledax

Nové lůžko pro uživatele Domácího hospice Ledax

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského podpořila Domácí hospic Ledax částkou 30 000 Kč. Z této podpory bude zakoupeno elektricky polohovatelné lůžko v prodloužené délce, tedy v délce 220 cm. Lůžko je určeno pro vysoké klienty hospice, kterým je ležení na standardně dlouhém lůžku nepohodlné. Konstrukce lůžka umožňuje polohování jednotlivých částí lůžkové plochy a možnost výškového nastavení lůžka usnadňuje ulehání či usedání na lůžko či přesedání na vozík a zároveň usnadňuje obsluhu ošetřujícím osobám.

Automobil pro Domácí hospic Ledax 2021

Automobil pro Domácí hospic Ledax 2021

MONETA Money Bank a.s. poskytla Domácímu hospici Ledax částku 70 000 Kč. Finance jsou určeny na nákup osobního automobilu, který nám umožní poskytnout domácí hospicovou péči většímu počtu nevyléčitelně nemocných uživatelů a jejich rodin. Automobil slouží ke každodenní dopravě pracovníků domácího hospice za uživateli a jejich rodinami a je nezbytnou pomůckou pro poskytování terénní služby.

Sprchovací a toaletní židle pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Sprchovací a toaletní židle pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax částkou 6 500 Kč. Z této podpory budou zakoupeny 2 sprchovací a toaletní židle, které usnadní provádění každodenní hygieny, a to jak pro samotné uživatele, tak pro pečující rodinu.

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 320 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla poskytnuta v celkové výši 1 970 000 Kč. Finanční prostředky budou použity především na financování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb a pořízení 2 ks automobilů.

Podpora města Týn nad Vltavou 2021

Podpora města Týn nad Vltavou 2021

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2021.