Projekty Centra sociálních služeb Domus

Pomůcky pro klienty CSS Domus 2024

Pomůcky pro klienty CSS Domus 2024

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou 21 100 Kč. Tyto finance byly použity na nákup výškově nastavitelných toaletních židlí, které usnadní provádění každodenní hygieny, a to jak pro samotné klienty, tak pro pečující personál; přenosnou troubu, kterou používáme v rámci volnočasových aktivit s klienty a ortopedické podložky různých barev, tvarů a stupňů tvrdosti, které využíváme při fyzioterapii klientů.

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2024

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2024

Domov pro seniory je v roce 2024 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024.

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2023

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2023

V roce 2023 Moravskoslezský kraj podpořil 3 projekty financování běžných výdajů našeho domova pro seniory:

  • Dotace určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením.
  • Dotace určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  poskytována pro dofinancování běžných výdajů v roce 2023.
  • Návratná finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb v roce 2023.

Centrum sociálních služeb Domus 2023

Centrum sociálních služeb Domus 2023

Statutární město Ostrava poskytlo CSS Domus finanční podporu na zabezpečení jeho činnosti v letech 2023 až 2026. Z rozpočtu statutárního města Ostrava nám byla poskytnuta víceletá neinvestiční účelová dotace v oblasti sociální péče. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejících aktivit zajišťovaných pro občany města Ostrava.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Oprava a zvýšení využití přípravny stravy v CSS Domus 2023

Oprava a zvýšení využití přípravny stravy v CSS Domus 2023

Moravskoslezský kraj přispěl CSS Domus částkou 164 800 Kč na opravu a zvýšení využití přípravny stravy pro naše klienty. V přípravně stravy pracovníci připravují snídaně, dopolední svačiny, obědy, odpolední svačiny, večeře a druhé večeře. V této místnosti je skladováno veškeré nádobí, vybrané potraviny, přípravna je také využívána pro aktivizační činnosti se seniory. Díky podpoře pořídíme nové nerezové vybavení a dojde k reorganizaci jednotlivých částí vzhledem k dispozici daného prostoru.

Zlepšení vybavenosti v domově pro seniory v CSS Domus 2022

Zlepšení vybavenosti v domově pro seniory v CSS Domus 2022

Statutární město Ostrava podpořilo CSS Domus účelovou dotací z výnosu daní z hazardních her pro rok 2022. Z dotace ve výši 92 000 Kč budou pro klienty zakoupena polohovací lůžka vč. stolků s jídelní deskou a antidekubitní matrace.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2022

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2022

Domov pro seniory je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Pořízení sprchovacího lůžka pro klienty CSS Domus 2022

Pořízení sprchovacího lůžka pro klienty CSS Domus 2022

Moravskoslezský kraj podpořil v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ CSS Domus účelovou dotací na zakoupení sprchovacího lehátka s plně elektrickým ovládáním. Toto lehátko je nezbytně nutnou pomůckou pro zajištění hygieny u částečně či plně imobilních klientů.

Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava 2022

Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava 2022

Moravskoslezský kraj podpořil CSS Domus v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“. Dotace doplněná vlastními finančními prostředky bude použita na nákup osobního automobilu. Ten bude sloužit pro přepravu klientů CSS Domus k lékařům specialistům a na potřebná vyšetření a na pracovní cesty sociální pracovnice na sociální šetření k zájemcům o službu.

Nový zahradní nábytek pro klienty CSS Domus 2024

Nový zahradní nábytek pro klienty CSS Domus 2024

Akciová společnost ČEPS podpořila CSS Domus částkou 39 200 Kč. Z poskytnutého daru zakoupíme nový zahradní nábytek na terasu našeho domova pro seniory. Nový zahradní nábytek budou moci využívat mobilní i částečně imobilní klienti a jejich návštěvy a i nadále na terase budou probíhat aktivizační činnosti.