Projekty Centra sociálních služeb Emausy

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2023

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2023

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 115 000 Kč na podporu registrované pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2023

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2023

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 125 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb posky­tovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro CSS Emausy a pro sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byla poskytnuta v celkové výši 1 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na úhradu nájemného a energie.

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2022

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2022

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu  1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2022

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2022

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 150 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2022

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2022

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 150 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Čistička vzduchu pro uživatele CSS Emausy

Čistička vzduchu pro uživatele CSS Emausy

Nadační fond Pokora daroval CSS Emausy čističku vzduchu Therapy Air iOn od společnosti Zepter. Čističku jsme umístili do společenské místnosti a zároveň jídelny, kde se pořádají kulturní akce a kde se setkává nejvíce uživatelů.

Dotace Jihočeského kraje na podporu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v roce 2021

Dotace Jihočeského kraje na podporu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v roce 2021

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

CSS Emausy bylo podpořeno v rámci programu podporujícího sociální služby poskytované na území Jihočeského kraje. Obě registrované sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem byly podpořeny částkou 500 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na dovybavení služby potřebnými pomůckami a na úhradu nájemného.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2021

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2021

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 100 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).