Projekty Centra sociálních služeb Emausy

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2024

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2024

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem jsou v roce 2024 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům registrovaných sociálních služeb a jejím účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním sociálních služeb.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2024

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2024

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 80 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2024

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2024

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 100 000 Kč na podporu registrované pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2023

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2023

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je v roce 2023 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením Jihočeského kraje. Podpora je určena na období      od 1. 1. 2023 do  31. 12. 2023.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb posky­tovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro CSS Emausy a pro sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byla poskytnuta v celkové výši 460 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na úhradu nájemného a energie.

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2023

Podpora Domova se zvláštním režimem v CSS Emausy 2023

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 115 000 Kč na podporu registrované pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2023

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2023

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 125 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb posky­tovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro CSS Emausy a pro sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem byla poskytnuta v celkové výši 1 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb, na úhradu nájemného a energie.

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2022

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro rok 2022

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu  1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2022

Podpora Domova pro seniory v CSS Emausy 2022

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 150 000 Kč na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie a služby (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.