Projekty Domova pro seniory Vysoké Mýto

Antidekubitní matrace pro klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2023

Antidekubitní matrace pro klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2023

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové poskytl Domovu pro seniory Vysoké Mýto částku 40 000 Kč. Za tyto finanční prostředky jsme zakoupili 9 kusů pasivních antidekubitních matrací ze studené pěny. Tyto nové matrace nahradí stávající matrace, které již neodpovídají současným standardům a požadavkům na kvalitní poskytování služby.

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2022

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2022

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací služba jsou v roce 2022 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Vybavení Snoezelen místnosti v Domově pro seniory Vysoké Mýto v roce 2022

Vybavení Snoezelen místnosti v Domově pro seniory Vysoké Mýto v roce 2022

Nadační fond Tesco podpořil Domov pro seniory Vysoké Mýto v rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 16 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili vybavení do nové Snoezelen místnosti. Zde probíhá tzv. multisensorická stimulace, která díky kombinace světelných, dotykových či sluchových podnětů pomáhá udržet stávající úroveň zrakového, sluchového i hmatového vnímání našich uživatelů. Zároveň nabízí nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění uživatelů a zároveň vede ke stimulaci uživatelů, kteří mají problémy s vyjádřením svých pocitů.

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem i Odlehčovací služba jsou v roce 2021 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Nový kovový nábytek do vstupního prostoru Domova pro seniory Vysoké Mýto 2021

Nový kovový nábytek do vstupního prostoru Domova pro seniory Vysoké Mýto 2021

Nadační fond Tesco podpořil Domov pro seniory Vysoké Mýto v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 20 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili kovová křesla, stolky a lavičky, které jsou umístěny v prostoru hlavního vstupu do domova a splňují požadavky vyplývající ze zákona o požární ochraně.

Multisensorická a bazální stimulace pro uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto 2021

Multisensorická a bazální stimulace pro uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto 2021

Nadace ČEZ podpořila Domov pro seniory Vysoké Mýto nadačním příspěvkem ve výši 73 165 Kč. Finanční prostředky budou použity na zavedení zcela nové aktivity Multisensorická stimulace, která bude probíhat v tmavé místnosti Snoezelen a dále dojde k rozšíření stávající aktivity Bazální stimulace. Z příspěvku bude hrazeno vzdělávání pracovníků, vybavení místnosti Snoezelen a nákup pomůcek pro práci s uživatelem, zejména s uživateli s pokročilou formou demence.

Ochranné a dezinfekční prostředky, rychlotesty a notebook pro pracovníky a uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto

Ochranné a dezinfekční prostředky, rychlotesty a notebook pro pracovníky a uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto

Ochranné a dezinfekční prostředky, rychlotesty a notebook pro pracovníky a uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto Domov pro seniory Vysoké Mýto získal od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporu ve výši 52 500 Kč a to z programu Fond pomoci potřebným během epidemie. Finanční prostředky byly použity na nákup ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků, rychlotestů na zjišťování přítomnosti koronaviru u uživatelů a na nákup notebooku pro pracovníky.

Kvalitnější péče o imobilní uživatele Domova se zvláštním režimem

Kvalitnější péče o imobilní uživatele Domova se zvláštním režimem

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou ve výši 50 000 Kč. Tyto finance budou použity na obnovu potřebného vybavení, konkrétně na nákup 5 invalidních mechanických vozíků a 4 pasivních matrací pro uživatele sociální služby Domov se zvláštním režimem.

Podpora od Nadačního fondu Albert

Podpora od Nadačního fondu Albert

Nadační fond Albert nám poskytl v rámci grantového programu „Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19“ příspěvek ve výši 10 000 Kč na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků.

Podpora od Nadace Karel Komárek Family Foundation

Podpora od Nadace Karel Komárek Family Foundation

Nadace Karel Komárek Family Foundation podpořila v rámci tzv. rychlých grantů, určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým krizí v souvislosti s nemocí COVID-19 také společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Částka ve výši 78 000 Kč byla použita na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, vitamínových přípravků pro pracovníky v přímé péči a na pronájem zařízení na promítání virtuální reality pro uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto.