Projekty Domova pro seniory Vysoké Mýto

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2024

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2024

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací služba jsou v roce 2024 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům registrovaných sociálních služeb a jejím účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním sociálních služeb.

Polohovací pomůcky pro imobilní klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2024

Polohovací pomůcky pro imobilní klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2024

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil Domov pro seniory Vysoké Mýto částkou 75 120 Kč na zakoupení 16 kusů polohovacích pomůcek a potahů na ně. Tyto pomůcky pomáhají snížit riziko vzniku proleženin u imobilních klientů, správně polohovat klienty a stabilizovat jejich polohu na lůžku.

Renovace denní místnosti v Domově pro seniory Vysoké Mýto 2024

Renovace denní místnosti v Domově pro seniory Vysoké Mýto 2024

Společnost Iresoft nám poskytla 80 000 Kč na obnovu denní místnosti v přízemí našeho 4patrového domova. Místnost je určena pro odpočinek pracovníků přímé péče, tedy pro pečovatelky a aktivizační pracovnice, ale také pro pracovnice úklidu a pro pracovníky údržby. Děkujeme a těšíme se na příjemný, účelný a funkční prostor.

Nové antidekubitní matrace a pomůcky pro klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2024

Nové antidekubitní matrace a pomůcky pro klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2024

Děkujeme Nadaci MONETA Clementia za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 97 710 Kč. Finanční prostředky budou použity na zakoupení 10 antidekubitních matrací pro prevenci vzniku proleženin u klientů; pojízdné polohovací křeslo pro odpočinek a převoz klientů, kteří nemohou ze zdravotních důvodů používat klasický invalidní vozík a 2 klozetová křesla pro usnadnění každodenní hygieny.

Rehabilitační přístroj a hydraulické chodítko pro klienty 2024

Rehabilitační přístroj a hydraulické chodítko pro klienty 2024

Akciová společnost ČEPS podpořila Domov pro seniory Vysoké Mýto částkou 57 650 Kč. Z poskytnutého daru zakoupíme rehabilitační přístroj (je možné přirovnat k rotopedu pro vozíčkáře) a hydraulické chodítko pro méně pohyblivé klienty. I nenáročné cvičení je pro seniory velmi přínosné, udržuje jejich pohyblivost a zamezuje či oddaluje ztrátu pohyblivosti a ulehnutí na lůžko.

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2023

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2023

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací služba jsou v roce 2023 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům registrovaných sociálních služeb a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením Pardubického kraje. Podpora je určena na období od 1. 1. 2023 do  31. 12. 2023.

Antidekubitní matrace pro klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2023

Antidekubitní matrace pro klienty Domova pro seniory Vysoké Mýto 2023

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové poskytl Domovu pro seniory Vysoké Mýto částku 40 000 Kč. Za tyto finanční prostředky jsme zakoupili 9 kusů pasivních antidekubitních matrací ze studené pěny. Tyto nové matrace nahradí stávající matrace, které již neodpovídají současným standardům a požadavkům na kvalitní poskytování služby.

Další vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto

Projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory, který společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. provozuje, prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů a odborných stáží. Cílem je zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v oblastech poskytování sociálních služeb, standardech kvality sociálních služeb a v rozvoji osobnosti ve vztahu k soc. službám.

Zpráva o realizaci projektu za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014

Období realizace:  1.1.2014 až 30.6.2015.

Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00207

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách společnosti.

Realizováno bude celkem 12 vzdělávacích kurzů zaměřených např. na: bazální stimulaci, poskytování paliativní péče, vedení dokumentace v sociálních službách, aktivizační techniky a smyslová aktivizace apod.

Výstupy: celkem bude podpořeno v rámci projektu 14 osob, 1 organizace a předpokládáme 55 úspěšných absolventů vzdělávacích kurzů.

Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR .

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2022

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby na rok 2022

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací služba jsou v roce 2022 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Vybavení Snoezelen místnosti v Domově pro seniory Vysoké Mýto v roce 2022

Vybavení Snoezelen místnosti v Domově pro seniory Vysoké Mýto v roce 2022

Nadační fond Tesco podpořil Domov pro seniory Vysoké Mýto v rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 16 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili vybavení do nové Snoezelen místnosti. Zde probíhá tzv. multisensorická stimulace, která díky kombinace světelných, dotykových či sluchových podnětů pomáhá udržet stávající úroveň zrakového, sluchového i hmatového vnímání našich uživatelů. Zároveň nabízí nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění uživatelů a zároveň vede ke stimulaci uživatelů, kteří mají problémy s vyjádřením svých pocitů.