Projekty Domova pro seniory Vysoké Mýto

Projekt "Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě"

Projekt "Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě"

Město Vysoké Mýto poskytlo neinvestiční dotaci z rozpočtových prostředků na projekt "Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě" ve výši 10 000 Kč. 

Podpora kapacit sociálních služeb

Podpora kapacit sociálních služeb

Pardubický kraj poskytl dotaci ze svého rozpočtu na podporu sociální služby na základě "Programu víceleté podpory sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb Pardubického kraje (2019 - 2021)".

Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s, CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Název projektu: Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s, CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto o.p.s

Reg.číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007725

Realizace projektu: 1.4.2018 – 31.3.2020

Partneři projektu: Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a CSS Emausy s.r.o.

Podpořeno z: Operační program Zaměstnanost

V rámci realizace projektu proběhne revize a aktualizace standardů kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb. a návazné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Zlepšení zázemí pro uživatele a zaměstnance v Domově pro seniory Vysoké Mýto

Zlepšení zázemí pro uživatele a zaměstnance v Domově pro seniory Vysoké Mýto

 • dotace v rámci dotačního řízení na podporu materiálního zabezpečení sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2019
 • v rámci projektu dojde ke zlepšení zázemí pro uživatele a zaměstnance DS Vysoké Mýto zakoupením nových počítačů, tiskáren a wifi routerů
 • realizace projektu od 1. 4. do 31. 8. 2019 
 • výše dotace 120 000,-- Kč

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Název zadávacího řízení: Pořízení zařízení a vybavení pro odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto

Datum vyhlášení zakázky: 28. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek: do 12. 6. 2018 15:00 hodin

Název projektu: Rozvoj odlehčovací služby ve Vysokém Mýtě

Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002326

Podpořeno z: Integrovaného regionálního operačního programu

Dokumentace k zadávacímu řízení:

Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto

Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto

 • dotace z rozpočtových prostředků města Vysokého Mýta na projekt "Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto"
 • žádost o dotaci čj. MUVM/19100/2017
 • realizace projektu do 31. 12. 2017
 • výše dotace 253 000,-- Kč

Rozvoj odlehčovací služby ve Vysokém Mýtě

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • reg.číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002326
 • cílem projektu je rozvoj Odlehčovací služby v Pardubickém kraji s cílem doplnit a rozšířit kapacitu registrovaných sociálních služeb s cílem podpory osob se zdravotním postižením a minimalizaci rizika jejich sociálního vyloučení
 • v rámci projektu bude pořízeno nové vybavení 3 dvojlůžkových pokojů a transportní a polohovací pomůcky
 • realizace projektu do 31.8.2018
 • dotace ve výši 1 176 849,55 Kč

Nákup automobilu pro Odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Nákup automobilu pro Odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

 • podpořeno z Nadace Agrofert, programu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“
 • v rámci projektu bude pořízen 1 automobil za účelem zajištění a zkvalitnění poskytované sociální služby
 • realizace proběhne do 31.8.2018
 • finanční dar ve výši 100 000 Kč

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců DS a DZR Vysoké Mýto

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců DS a DZR Vysoké Mýto

 • podpořeno z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, v rámci programu Senior
 • realizace odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zaměřených na: bazálně stimulující ošetřovatelskou péči a jiné stimulační koncepty péče, etiku práce zaměřenou na péči, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele
 • finanční dar ve výši 40 000 Kč

Podpora z dotace Pardubického kraje

Podpora z dotace Pardubického kraje

Pardubický kraj podpořil naše sociální služby "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem" a "Odlehčovací službu" účelovou dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uvedené sociální služby  jsou poskytovány v zařízení příjemce  - na adrese Žižkova 913, Vysoké Mýto.