Osobní asistence

Osobní asistence

Poskytujeme osobní asistenci klientům, kteří vlivem snížené soběstačnosti (ať už z důvodu věku, nebo onemocnění) potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli i nadále žít standardním způsobem života (např. asistenci při společenských akcích, procházkách, cvičení paměti).

Snažíme se, aby naši klienti mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zajištění stravy, chodu domácnosti i výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a s obstaráváním osobních záležitostí. Poskytujeme základní sociální poradenství.

Osobní asistenci poskytujeme v době od 6:00 do 22:00 hodin, 7 dní v týdnu. Působíme v Českých Budějovicích, Trhových Svinech, Týně nad Vltavou a jejich přilehlých spádových obcích, dále pak v části Prachaticka.

Všechny činnosti osobní asistence jsou zpoplatněny a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku činností a úkonů. Na naši službu je možné čerpat příspěvek na péči.

Veřejný závazek   Ceník  Dokumenty

Poptat osobní asistenci

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a vaše práva jsou popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

Kontakty
Osobní asistence

Infolinka Ledax

ve všední dny 7:30 – 15:30 hod.

telefon: 800 221 022
e-mail: info@ledax.cz

Ledax o.p.s.

Riegrova 51
370 01 České Budějovice

IČ: 280 68 955
DIČ: CZ699003634
Datová schránka: uqrhy4k

e-mail: info@ledax.cz
telefon: +420 800 221 022

Mgr. Petra Kámenová

vedoucí střediska / sociální pracovnice

DPS Tylova 11, Č. Budějovice

e-mail: petra.kamenova@ledax.cz
telefon: 725 064 309

Bc. Eva Sekalová

vedoucí střediska / sociální pracovnice

Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny
Náměstí 70, 382 41 Kaplice

e-mail: eva.sekalova@ledax.cz
telefon: 725 071 958

Bc. Naděžda Podhorcová

vedoucí střediska / sociální pracovnice

Zámecké nádvoří 360, 375 01 Týn nad Vltavou

e-mail: nadezda.podhorcova@ledax.cz
telefon: 725 064 308

Pavla Popková, MBA

ředitelka terénních sociálních služeb

e-mail: pavla.popkova@ledax.cz

Ing. Lenka Rodějová

koordinátorka pečovatelské služby

Nábřeží Svat. Čecha 1055, Trhové Sviny

e-mail: lenka.rodejova@ledax.cz
telefon: 725 342 656