Péče s dobrou adresou…

Domov pro seniory Vysoké Mýto

V domově pro seniory poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu lidem, kteří se nedokážou sami o sebe postarat doma, tedy ve svém přirozeném prostředí, ani za pomoci rodiny, terénních či ambulantních sociálních služeb (jsou v nepříznivé sociální situaci). O naše klienty pečujeme s úctou, slušností, respektem a pokorou. Plníme jejich potřeby a přání s ohledem na jejich zdravotní stav a soběstačnost. Respektujeme jejich vůli, práva, a to vždy s ohledem na zachování lidské důstojnosti. Vytváříme podmínky pro aktivní trávení volného času klientů a jejich důstojné dožití.

V Domově pro seniory Vysoké Mýto pečujeme o naše klienty již od roku 2011, v Domově se zvláštním režimem od roku 2015. V Odlehčovací službě jsme přijali první klienty v roce 2017. Věříme, že od té doby se nám podařil vytvořit zabydlený „domov“. Společně s našimi klienty, partnery a Městem Vysoké Mýto se jej snažíme udržovat a stále rozvíjet.

Naši klienti mohou využívat i služby Denního stacionáře. Díky němu mají možnost aktivně strávit den ve společnosti svých vrstevníků. Pečující rodina může i nadále chodit do práce či se věnovat jiným aktivitám.

Denní stacionář

Chcete nás podpořit?

Respektování standardů kvality sociálních služeb, jejich záruka kvality a profesionality je samozřejmostí a velkým závazkem vůči našim klientům. V našem domově vládne atmosféra respektu, tolerance a životní pohody.

Informace pro zájemce a žádost o přijetí

Každému zájemci o naše služby rádi poradíme, jak žádost správně vyplnit a doručit do zařízení včetně potřebné přílohy, kterou vyplní praktický lékař.