Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Účelová dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře Vysoké Mýto na rok 2024

Účelová dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře Vysoké Mýto na rok 2024

Denní stacionář Vysoké Mýto je v roce 2024 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům registrovaným sociálních služeb a jejím účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním poskytování sociální služby Denní stacionář.

ČSOB Pomáhá regionům 2024

ČSOB Pomáhá regionům 2024

S projektem „Denní stacionář pro seniory s demencí“ jsme se dostali do finále podzimního kola 11. ročníku programu ČSOB Pomáhá regionům. Díky vaší podpoře ve výši 6 475 jsme získali podporu ve výši 25 000 Kč od ČSOB. Z příspěvku zakoupíme pomůcky na procvičování motoriky, logického myšlení či trénování paměti klientů a skříně potřebné pro uložení výtvarných pomůcek.

Denní stacionář Vysoké Mýto 2024

Denní stacionář Vysoké Mýto 2024

Denní stacionář Vysoké Mýto získal podporu ve výši 10 000 Kč od Města Vysoké Mýto. Dotace bude použita na částečnou úhradu provozních nákladů a to především na úhradu energií.

Úložný systém pro přehlednou organizaci pomůcek v Denním stacionáři Vysoké Mýto 2024

Úložný systém pro přehlednou organizaci pomůcek v Denním stacionáři Vysoké Mýto 2024

Pardubický kraj přispěl Dennímu stacionáři Vysoké Mýto částkou 16 000 Kč na zakoupení univerzálních a variabilních skříní a zásuvkových dílů, které budou sloužit jako úložný prostor na pomůcky pro klienty a jako úložný prostor pro dokumentaci pro pracovníky.

Morální a finanční záštita primátorky statutárního města České Budějovice 2024

Morální a finanční záštita primátorky statutárního města České Budějovice 2024

Primátorka statutárního města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová převzala morální záštitu nad Aukcí pro Domácího hospic Ledax 2024. Na akci pod záštitou primátorky byla poskytnuta také finanční záštita ve výši 10 000 Kč.

Morální a finanční záštity představitelů Jihočeského kraje 2024

Morální a finanční záštity představitelů Jihočeského kraje 2024

Hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba a náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD. převzali morální záštitu nad Aukcí pro Domácího hospic Ledax 2024. Náměstkyně hejtmana poskytla také finanční záštitu ve výši 10 000 Kč.

Vzdělávání pro fundraiserku Domácího hospice Ledax 2024

Vzdělávání pro fundraiserku Domácího hospice Ledax 2024

Fundraiserka Domácího hospice Ledax, Pavlína Čalounouvá, byla jednou z úspěšných žadatelek o podporu v rámci programu „Jak chytit naše lidi za srdce: e-learning a trénink komunikace a fundraisingu“. Vzdělávání v hodnotě 10 432 Kč je hrazeno z Nadace Neziskovky.cz.

Podpora Domácího hospice Ledax 2024

Podpora Domácího hospice Ledax 2024

Nadační fond Českého rozhlasu v rámci veřejné sbírky Ježíškova vnoučata poskytl Domácímu hospici Ledax pro rok 2024 částku 300 000 Kč. Domácí hospic Ledax poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným klientům, kteří si přejí důstojně, bezbolestně a beze strachu zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

Finanční prostředky budou použity na zajištění poskytování specializované paliativní péče klientům v jejich domácím prostředí.

Nové automobily a vybavení pro Pečovatelskou službu Ledax 2024

Nové automobily a vybavení pro Pečovatelskou službu Ledax 2024

Projekt s názvem „Pořízení vybavení pro Pečovatelskou službu Ledax“ je zaměřen na rozvoj a zvýšení kvality pečovatelské služby na území MAS Česká Kanada. Cíle bude dosaženo pořízením dvou automobilů pro dovážku stravy klientům a zakoupením vybavení nutného jak pro přímé poskytování služby, tak pro administrativní zajištění provozu.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu činí 2 636 377 Kč.

Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2024

Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2024

Pečovatelská služba, osobní asistence i odlehčovací služba jsou v roce 2024 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024.