Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Domácí hospicová péče Ledax 2024

Domácí hospicová péče Ledax 2024

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2024 částkou 640 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu kvality života klientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří si přejí poslední dny strávit ve svém přirozeném a domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Podpora směřuje také k rodinám nevyléčitelně nemocných klientů a pozůstalým.

Společenské odpoledne v Trhových Svinech 2024

Společenské odpoledne v Trhových Svinech 2024

Město Trhové Sviny podpořilo částkou 10 000 Kč společenská odpoledne pro obyvatele domu s pečovatelskou službou v Trhových Svinech a pro jejich blízké. Společenská odpoledne s opékáním buřtů proběhnou v červnu a v září 2024. Na pozvánku na červnové setkání se podívejte ZDE

Morální a finanční záštita hejtmana Jihočeského kraje 2024

Morální a finanční záštita hejtmana Jihočeského kraje 2024

Hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba převzal morální záštitu nad Benefičním turnajem v malé kopané s názvem Každý gól pomáhá. Na akci pod záštitou hejtmana byla poskytnuta také finanční záštita ve výši 10 000 Kč.

Morální a finanční záštita primátorky statutárního města České Budějovice 2024

Morální a finanční záštita primátorky statutárního města České Budějovice 2024

Primátorka statutárního města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová převzala morální záštitu nad Benefičním turnajem v malé kopané s názvem Každý gól pomáhá, jehož výtěžek bude věnován Domácímu hospici Ledax. Na akci pod záštitou primátorky byla poskytnuta také finanční záštita ve výši 10 000 Kč.

Domácí hospicové péče pro občany města Týn nad Vltavou 2024

Domácí hospicové péče pro občany města Týn nad Vltavou 2024

Město Týn nad Vltavou poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 10 000 Kč na spolufinancování domácí hospicové péče pro občany s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí).

Volnočasové aktivity Ledax 2024

Volnočasové aktivity Ledax 2024

Statutární město České Budějovice podpořilo volnočasové aktivity pro seniory také v roce 2024. V rámci volnočasových aktivit vždy 1. a 3. středu v měsíci zajišťujeme aktivity v Klubu seniorů v Kulturním centrum Máj. Nabízíme trénování paměti, jógu pro seniory, cvičení pro radost a rukodělná dopoledne.

Nabízené volnočasové aktivity mají za cíl zamezit izolovanosti seniorů, aktivně je zapojit do života, seznamovat je se zajímavými tématy a lidmi a nabízet jim nové možnosti seberealizace a inspirativní aktivity.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Město Týn nad Vltavou poskytlo neinvestiční dotaci na podporu Pečovatelské služby Ledax poskytované občanům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Společnost Ledax dotaci ve výši 300 000 Kč využije na financování provozních a materiálových nákladů pečovatelské služby a na mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2024.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Terénní odlehčovací služby 2024

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Terénní odlehčovací služby 2024

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax pro občany města České Budějovice, a to částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2024

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2024

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo vzdělávání pracovníků Domácího hospice Ledax částkou 69 800 Kč. Zdravotničtí pracovníci díky podpoře absolvují vzdělávání v tématech komunikace s nevyléčitelně nemocnými klienty a jejich rodinami, dětské paliativní péče či péče o geriatrické klienty.

Účelová dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře Vysoké Mýto na rok 2024

Účelová dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře Vysoké Mýto na rok 2024

Denní stacionář Vysoké Mýto je v roce 2024 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům registrovaným sociálních služeb a jejím účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním poskytování sociální služby Denní stacionář.