Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Podpora Terénní odlehčovací služby a Pečovatelské služby Ledax pro 2024 a 2025

Podpora Terénní odlehčovací služby a Pečovatelské služby Ledax pro 2024 a 2025

Nadace EP Corporate Group podpořila pro roky 2024 a 2025 Terénní odlehčovací službu a Pečovatelskou službu Ledax částkou 1 413 717 Kč. Za získané finanční prostředky budou zakoupeny pomůcky pro usnadnění poskytování péče o klienty Pečovatelské služby (posuvné a otočné podložky, rehabilitační podložky, otočné sedací disky, vaničky na mytí vlasů, vanové zvedáky, invalidní vozíky, WC křesla, nízká chodítka apod.), jídlonosiče a koše na jídlonosiče pro dovážku stavu klientům služby a čtečky čárových kódů pro zjednodušení vykazování provedených úkonů u klientů. Další část finančních prostředků bude využita na úhradu 0,7 úvazku pracovníků Terénní odlehčovací služby.

Návratná finanční výpomoc pro Pečovatelskou službu 2024

Návratná finanční výpomoc pro Pečovatelskou službu 2024

Jihočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc Pečovatelské službě Ledax ve výši 5 000 000 Kč na zajištění plynulého financování sociální služby na rok 2024.

Dotace města Dačice na poskytování Pečovatelské služby pro roky 2024 a 2025

Dotace města Dačice na poskytování Pečovatelské služby pro roky 2024 a 2025

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax letech 2024 a 2025 neinvestiční dotaci na částečnou úhradu běžných výdajů Pečovatelské služby pro občany města Dačice.

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2024

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2024

Město Jindřichův Hradec pro rok 2024 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby pro rok 2024

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby pro rok 2024

Město Kaplice poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci zajištění Odlehčovací služby pro občany města Kaplice. Dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2024.

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Město Kaplice poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice. Dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2024.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence v roce 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence v roce 2023

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 621 350 Kč bude využita na částečnou úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním O a to od 1. 1. 2023 do 21. 12. 2023.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby v roce 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby v roce 2023

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 3 207 400 Kč bude využita na částečnou úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním Pečovatelské služby a to od 1. 1. 2023 do 21. 12. 2023.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby na rok 2023

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby na rok 2023

Pečovatelská služba, Osobní asistence i Odlehčovací služba v terénní formě byly také v roce 2023 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace byla určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a byla poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace bylo spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením Jihočeského kraje. Podpora je určena na období od 1. 1. 2023 do  31. 12. 2023.

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Město Dačice v rámci grantového programu "Zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2023 až 2025 v Dačicích" poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění individuální dopravy seniorů, kteří jsou občany města Dačice a kteří potřebují zajistit dopravu např. k lékaři, do lékárny, na poštu, na autobusové či vlakové nádraží, na hřbitov apod. Dotace je poskytnuta na období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025.