Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Domácí hospicová péče Ledax 2023

Domácí hospicová péče Ledax 2023

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2023 částkou 639 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu kvality života klientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří si přejí poslední dny strávit ve svém přirozeném a domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Podpora směřuje také k rodinám nevyléčitelně nemocných klientů a pozůstalým.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Terénní odlehčovací služby 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Terénní odlehčovací služby 2023

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax pro občany města České Budějovice, a to částkou 300 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Nadace ČEZ podpořila vznik nového webu

Nadace ČEZ podpořila vznik nového webu

Nadace ČEZ podpořila příspěvkem 120 000 Kč vznik nové webové aplikace www.ledax.cz.

Díky podpoře tak dojde k centralizaci veškerých informací na jednom uceleném webu, což povede k jednodušší orientaci pro zájemce o služby, klienty či jejich rodinné příslušníky. Zároveň dojde ke zjednodušení administrace webu pro naše pracovníky.

Polohovací pomůcky a podložky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Polohovací pomůcky a podložky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax částkou 20 000 Kč. Z této podpory budou zakoupeny pomůcky pro polohování hlavy, trupu, horních a dolních končetin klientů, dále antidekubitní a kluzné podložky. Pomůcky usnadní polohování a manipulaci s nepohyblivými klienty a pomohou také k ochraně zdraví a zad našich pracovnic.

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert 2022

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert 2022

Nadace Agrofert Domácímu hospici Ledax přispěla částkou 300 000 Kč na zakoupení nového automobilu. Automobil využívá naše zdravotní sestřička a to ke každodenním cestám za klienty, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a přejí si poslední dny strávit v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Automobil je také používán k převozu zdravotnických pomůcek a přístrojů napomáhajících zachování kvality života klientů.

Propagace Denního stacionáře Vysoké Mýto 2023

Propagace Denního stacionáře Vysoké Mýto 2023

Město Vysoké Mýto podpořilo propagaci Denního stacionáře pro seniory ve Vysokém Mýtě. Podpora ve výši 7 000 Kč bude použita na částečnou úhradu tisku a rozesílky letáků o službě do schránek občanů města Vysoké Mýto a jeho okolí.

Volnočasové aktivity Ledax 2023

Volnočasové aktivity Ledax 2023

Statutární město České Budějovice podpořilo volnočasové aktivity pro seniory také v roce 2023. V rámci volnočasových aktivit vždy 1. a 3. středu v měsíci zajišťujeme aktivity v Klubu seniorů v Kulturním centrum Máj. Nabízíme trénování paměti, jógu pro seniory, cvičení pro radost a rukodělná dopoledne.

Nabízené volnočasové aktivity mají za cíl zamezit izolovanosti seniorů, aktivně je zapojit do života, seznamovat je se zajímavými tématy a lidmi a nabízet jim nové možnosti seberealizace a inspirativní aktivity.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Pečovatelské křeslo do Denního stacionáře pro seniory 2023

Pečovatelské křeslo do Denního stacionáře pro seniory 2023

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové přispěl Dennímu stacionáři pro seniory částkou ve výši 26 000 Kč. Příspěvek bude použit na zakoupení polohovacího křesla na kolečkách Gavota. Odpočinkové křeslo je určeno pro klienty Denního stacionáře.

Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Nadace EP Corporate Group podpořila Pečovatelskou službu Ledax částkou 385 616 Kč. Za získané finanční prostředky budou zakoupeny kompenzační pomůcky pro klienty pečovatelské služby, jídlonosiče a koše na jídlonosiče pro dovážku stavu klientům služby a čtečky čárových kódů pro zjednodušení vykazování provedených úkonů u klientů.

Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadace rozvoje občanské společnosti přes své charitativní konto Swiss life podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 50 000 Kč. Tyto finance budou použity na nákup potřebných léků pro naše klienty, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné fázi svého života.