Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Nadace EP Corporate Group podpořila Pečovatelskou službu Ledax částkou 385 616 Kč. Za získané finanční prostředky budou zakoupeny kompenzační pomůcky pro klienty pečovatelské služby, jídlonosiče a koše na jídlonosiče pro dovážku stavu klientům služby a čtečky čárových kódů pro zjednodušení vykazování provedených úkonů u klientů.

Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadace rozvoje občanské společnosti přes své charitativní konto Swiss life podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 50 000 Kč. Tyto finance budou použity na nákup potřebných léků pro naše klienty, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné fázi svého života.

S námi je odcházení snazší…

S námi je odcházení snazší…

Domácí hospic Ledax uspěl se svojí žádostí podanou do České televize v rámci sekce Spotové kampaně – tedy vysílání charitativních a osvětových spotů v České televizi.

Česká televize tedy bezplatně a opakovaně odvysílá 20vteřinový spot Domácího hospice Ledax na všech svých kanálech a to v období od 10. do 23. dubna 2023.

Vybraný spot můžete shlédnout zde.

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2023

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2023

Město Jindřichův Hradec pro rok 2023 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby 2023

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby 2023

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby občanům na území ORP Kaplice. Tato dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2023.

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Město Kaplice poskytlo pro rok 2023 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice.

Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2023

Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2023

Jihočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc Pečovatelské službě Ledax ve výši 5 000 000 Kč na zajištění plynulého financování sociální služby na rok 2023.

Nefinanční dar pro Domácí hospic Ledax 2022

Nefinanční dar pro Domácí hospic Ledax 2022

MONETA Money Bank, a.s. v darovala Domácímu hospici Ledax hliníkové rámy, závěsné rámy a tzv. magické kapsy. Rámy jsou využívány při různých charitativních akcích jako součást osvěty Domácího hospice Ledax.

Poradenské a volnočasové aktivity Ledax jako prevence sociálního vyloučení

Poradenské a volnočasové aktivity Ledax jako prevence sociálního vyloučení

Statutární město České Budějovice nám poskytlo mimořádnou dotaci ve výši 42 063 Kč. Dotace bude využita na zajištění poradenských a volnočasových aktivit pro seniory, konkrétně na aktivity v rámci Klubu seniorů v KC Máj (rukodělná dopoledne, tréninky paměti, cvičení pro radost, cvičení jógy a přednášky a besedy na různá témata) a SeniorPointu (poradenství ohledně sociálních a zdravotních služeb, úřadů, institucí, sociálně právní poradenství, vyřízení SeniorPasů).

Volnočasové aktivity Ledax 2022

Volnočasové aktivity Ledax 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo volnočasové aktivity pro seniory v roce 2022. V rámci volnočasových aktivit probíhají tzv. Kluby R51 plus, v rámci kterých jsou realizovány besedy a setkání se zajímavými a inspirativními hosty a dále zajišťujeme aktivity v Klubu seniorů v Kulturním centrum Máj.

Nabízené volnočasové aktivity mají za cíl zamezit izolovanosti seniorů, aktivně je zapojit do života, seznamovat je se zajímavými tématy a lidmi a nabízet jim nové možnosti seberealizace a inspirativní aktivity.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.