Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Dotace města Velešín pro Terénní odlehčovací službu pro rok 2024

Dotace města Velešín pro Terénní odlehčovací službu pro rok 2024

Město Velešín poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby v terénní formě občanům města Velešín. Tato dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2024.

Podpora města Velešín na Pečovatelskou službu pro rok 2024

Podpora města Velešín na Pečovatelskou službu pro rok 2024

Město Velešín poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci na poskytování Pečovatelské služby pro občany města Velešín. Dotace je určena na částečnou úhradu výdajů souvisejících s poskytování Pečovatelské služby Ledax.

Podpora Terénní odlehčovací služby a Pečovatelské služby Ledax pro 2024 a 2025

Podpora Terénní odlehčovací služby a Pečovatelské služby Ledax pro 2024 a 2025

Nadace EP Corporate Group podpořila pro roky 2024 a 2025 Terénní odlehčovací službu a Pečovatelskou službu Ledax částkou 1 413 717 Kč. Za získané finanční prostředky budou zakoupeny pomůcky pro usnadnění poskytování péče o klienty Pečovatelské služby (posuvné a otočné podložky, rehabilitační podložky, otočné sedací disky, vaničky na mytí vlasů, vanové zvedáky, invalidní vozíky, WC křesla, nízká chodítka apod.), jídlonosiče a koše na jídlonosiče pro dovážku stavu klientům služby a čtečky čárových kódů pro zjednodušení vykazování provedených úkonů u klientů. Další část finančních prostředků bude využita na úhradu 0,7 úvazku pracovníků Terénní odlehčovací služby.

Návratná finanční výpomoc pro Pečovatelskou službu 2024

Návratná finanční výpomoc pro Pečovatelskou službu 2024

Jihočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc Pečovatelské službě Ledax ve výši 5 000 000 Kč na zajištění plynulého financování sociální služby na rok 2024.

Dotace města Dačice na poskytování Pečovatelské služby pro roky 2024 a 2025

Dotace města Dačice na poskytování Pečovatelské služby pro roky 2024 a 2025

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax letech 2024 a 2025 neinvestiční dotaci na částečnou úhradu běžných výdajů Pečovatelské služby pro občany města Dačice.

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2024

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2024

Město Jindřichův Hradec pro rok 2024 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby pro rok 2024

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby pro rok 2024

Město Kaplice poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci zajištění Odlehčovací služby pro občany města Kaplice. Dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2024.

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Město Kaplice poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice. Dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2024.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence v roce 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence v roce 2023

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 621 350 Kč bude využita na částečnou úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním O a to od 1. 1. 2023 do 21. 12. 2023.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby v roce 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby v roce 2023

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 3 207 400 Kč bude využita na částečnou úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním Pečovatelské služby a to od 1. 1. 2023 do 21. 12. 2023.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.