Photo-Memories

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je zaměřena na podporu, udržení a navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti.

Jejím smyslem je umožnit klientovi setrvání v jeho přirozeném domácím prostředí, např. při doléčování chronických nebo akutních onemocnění.

Odbornou zdravotní péči poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí na základě indikace lékaře (všeobecného praktického lékaře nebo ambulantního specialisty), péče je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami - VZP, VoZP, OZP, ZPMVČR, ČPZP.

Službu poskytujeme od Kamenného Újezdu po Trhovosvinensko, Ledenicko, Borovansko, Českokrumlovsko, Kaplicko.

Výhodou domácí zdravotní péče je možnost zůstat ve svém domácím prostředí a vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení.

Provádíme tyto výkony:

  • odběry biologického materiálu (odběry krve, moči, stolice; výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři
  • měření fyziologických funkcí – krevního tlaku, pulsu, dechu, hladiny glykemie glukometrem
  • aplikaci injekcí, aplikaci infuzí do žíly dle ordinace lékaře
  • péči o diabetiky – aplikaci inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukaci diabetika
  • převazy ran – bércových vředů, diabetických ulcerací, proleženin, pooperačních ran, tržných poranění a podobně
  • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie – PEG…),
  • klyzma, ošetření a výměnu permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů
  • ošetřovatelskou rehabilitaci u klientů po CMP nebo po úrazu

Domácí zdravotní péči (dále jen DZP) zabezpečuje „odbornost 925“, všeobecná sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb.

Poptat domácí zdravotní péči

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a vaše práva jsou popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

Kontakty
Domácí zdravotní péče

Infolinka Ledax

ve všední dny 7:30 – 15:30 hod.

telefon: 800 221 022
e-mail: info@ledax.cz

Mgr. Vendula Veselá

vrchní sestra

Třeboňská 6, Borovany 373 12
T.G. Masaryka 188, 381 01 Český Krumlov
Gen. Fanty 25, 382 32 Kaplice
Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

e-mail: info@ledax.cz
telefon: 797 993 350

Mgr. Erika Kamenská, MBA

ředitelka terénních zdravotních služeb

e-mail: erika.kamenska@ledax.cz