Služby

Domov pro seniory

Místo, kde je vždy někdo na blízku…

Domov se zvláštním režimem

Místo, kde jsou vaši blízcí v bezpečí…

Odlehčovací služba

Místo, kde pečujeme spolu s vámi…

Doprovodné aktivity a služby

Místo, kde nabízíme…

Služby pro veřejnost

Místo, kde jsou pro vás dveře stále otevřené…