Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla poskytnuta v celkové výši 1 226 000 Kč. Finanční prostředky budou použity především na financování osobních nákladů pracovníků výše uvedených sociálních služeb.

Domácí hospic Ledax pro občany města České Budějovice

Domácí hospic Ledax pro občany města České Budějovice

Statutární město České Budějovice podpořilo Domácí hospic Ledax pro rok 2022 částkou 250 000 Kč. Tato podpora bude použita na poskytování domácí hospicové péče občanům města České Budějovice, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné fázi svého života. Domácí hospic Ledax jim umožní důstojně, bezbolestně a beze strachu zemřít v domácím prostředí a v obklopení svých blízkých.

Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2022

Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2022

Jihočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc Pečovatelské službě Ledax ve výši 5 000 000 Kč na zajištění plynulého financování sociální služby na rok 2022.

Osobní automobil pro Domácí hospic Ledax

Osobní automobil pro Domácí hospic Ledax

MONETA Money Bank, a.s. v lednu 2022 darovala Domácímu hospici Ledax osobní automobil. Automobil je využíván každodenně a to k dopravě zdravotních sester, lékařů a dalších pracovníků za uživateli a jejich rodinami. Automobil je využíván také k přepravě zdravotnických či kompenzačních pomůcek a nutného vybavení.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2022

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 111 177 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení pro nevyléčitelně nemocné uživatele Domácího hospice Ledax, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, polohovací stolky k lůžku, tonometry, oxymetry, teploměry a také odsávačka hlenů.

Domácí hospicová péče Ledax 2022

Domácí hospicová péče Ledax 2022

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2022 částkou 670 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu kvality života klientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří si přejí poslední dny strávit ve svém přirozeném a domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Podpora směřuje také k rodinám nevyléčitelně nemocných klientů.

Podpora pečovatelské služby Ledax 2022/2023

Podpora pečovatelské služby Ledax 2022/2023

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území Jihočeského kraje a to prostřednictvím zakoupení automobilů na alternativní pohon a pořízení vybavení zázemí 6 středisek pečovatelské služby. Vybavení je určeno pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Dačicích, Trhových Svinech, Třeboni a Týně nad Vltavou.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 6 335 589 Kč.

Pomůcky pro správnou manipulaci s imobilními klienty terénních sociálních služeb 2022

Pomůcky pro správnou manipulaci s imobilními klienty terénních sociálních služeb 2022

Nadace ČEZ poskytla terénním sociálním službám Ledax částku 68 400 Kč na nákup 10 kusů rolovacích podložek a 10 kusů ergonomických pásů. Tyto pomůcky výrazně usnadní a ulehčí manipulaci s imobilními klienty a povedou tak ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

Generátory ozónu pro dezinfekci kanceláří, automobilů i skladů pomůcek 2022

Generátory ozónu pro dezinfekci kanceláří, automobilů i skladů pomůcek 2022

Nadační fond Tesco podpořil Ledax o.p.s. v rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili malé přenosné generátory ozónu, které slouží pro čištění a dezinfekci prostor kanceláří, skladů s pomůckami a služebních vozidel, včetně jejich klimatizací. Zakoupili jsme také aroma difuzéry pro Domácí hospic Ledax, které pomohou pracovníkům navodit klidnou a příjemnou atmosféru při jednání s klienty s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinami.

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.