Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2021

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2021

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 36 400 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním osobní asistence a to do 31. 12. 2021.

Poskytování terénní hospicové péče občanům města České Budějovice

Poskytování terénní hospicové péče občanům města České Budějovice

Statutární město České Budějovice podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 244 500 Kč. Tato podpora bude použita na poskytování domácí hospicové péče občanům města České Budějovice, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné fázi svého života. Domácí hospic Ledax jim umožní důstojně, bezbolestně a beze strachu zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert

Nadace Agrofert nám přispěla částkou 250 000 Kč na zakoupení nového automobilu. Cílem projektu je zajištění dostupnosti služeb Domácího hospice Ledax pro více uživatelů, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a přejí si poslední dny strávit v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Automobil bude využíván ke každodenním cestám pracovníků služby za uživateli a k převozu zdravotnických pomůcek a přístrojů napomáhajících zachování kvality života uživatelů.

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby občanům na území ORP Kaplice. Tato dotace byla využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2021.

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Město Dačice v rámci grantového programu "Zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2021 až 2023" poskytlo neinvestiční dotaci a to na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Dotace je určena na zajištění individuální dopravy seniorů, kteří jsou občany města Dačice.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby a Osobní asistence

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby a Osobní asistence

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby a Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 2 388 805 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to od července do listopadu 2021. 

Dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře 2021

Dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře 2021

Denní stacionář je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Denní stacionář v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Nové lůžko pro uživatele Domácího hospice Ledax

Nové lůžko pro uživatele Domácího hospice Ledax

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského podpořila Domácí hospic Ledax částkou 30 000 Kč. Z této podpory bude zakoupeno elektricky polohovatelné lůžko v prodloužené délce, tedy v délce 220 cm. Lůžko je určeno pro vysoké klienty hospice, kterým je ležení na standardně dlouhém lůžku nepohodlné. Konstrukce lůžka umožňuje polohování jednotlivých částí lůžkové plochy a možnost výškového nastavení lůžka usnadňuje ulehání či usedání na lůžko či přesedání na vozík a zároveň usnadňuje obsluhu ošetřujícím osobám.

Automobil pro Domácí hospic Ledax 2021

Automobil pro Domácí hospic Ledax 2021

MONETA Money Bank a.s. poskytla Domácímu hospici Ledax částku 70 000 Kč. Finance jsou určeny na nákup osobního automobilu, který nám umožní poskytnout domácí hospicovou péči většímu počtu nevyléčitelně nemocných uživatelů a jejich rodin. Automobil slouží ke každodenní dopravě pracovníků domácího hospice za uživateli a jejich rodinami a je nezbytnou pomůckou pro poskytování terénní služby.

Sprchovací a toaletní židle pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Sprchovací a toaletní židle pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax částkou 6 500 Kč. Z této podpory budou zakoupeny 2 sprchovací a toaletní židle, které usnadní provádění každodenní hygieny, a to jak pro samotné uživatele, tak pro pečující rodinu.