Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě

Město Jindřichův Hradec podporuje finančně zajištění Pečovatelské služby Ledax na území města Jindřichův Hradec  a pro obyvatele města Jindřichův Hradec v roce 2020.

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 202000260. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 1 105 100,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 05. 2020.

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020000257. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 261 500,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 05. 2020.

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Provoz služby je realizován s finanční účastí města Dačice.

Město Dačice poskytuje neinvestiční dotaci na období od 15. 9. 2020 do 30. 6. 2021, které souvisí s poskytováním služby na území města Dačice: Individuální doprava seniorů, a to pro osoby, které jsou občany města Dačice v rozsahu daném grantovým programem s názvem "Zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2020 a 2021".

Ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pro pracovníky Ledax o.p.s.

Ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pro pracovníky Ledax o.p.s.

Nadace ČEZ nás v rámci grantového řízení Krizová pomoc podpořila částkou 30 000 Kč. Nadační příspěvek byl použit na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky v přímé péči, konkrétně byly zakoupeny roušky, brýle, empíry, jednorázové rukavice a jednorázové návleky na boty a dále na nákup dezinfekčních prostředků na ruce a na povrchy, pro dezinfekci pomůcek a vybavení.

Podpora Pečovatelské služby Ledax

Podpora Pečovatelské služby Ledax

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou ve výši 97 380 Kč. Tyto finance byly použity na obnovu potřebného vybavení Pečovatelské služby Ledax, konkrétně na nákup 40 jídlonosičů v termoobalech pro dovážku obědů seniorům; 3 praček pro praní prádla uživatelů, kteří pračku nemají, nebo již sami prát nezvládají; 8 vaniček na mytí vlasů imobilních uživatelů v domácím prostředí a 8 čteček pro zjednodušení vykazování péče a jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Škoda Octavia pro Domácí hospicovou péči

Škoda Octavia pro Domácí hospicovou péči

Škoda Auto a.s. v rámci programu Mobilita podporovala organizace poskytující terénní zdravotní a sociální služby. Ledax o.p.s. jako poskytovatel domácí hospicové péče získal nový automobil Škoda Octavia.

Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Projekt zaměřený na podporu volnočasových aktivit pro seniory Statutární město České Budějovice podpořilo částkou 75 000 Kč. Cílem projektu je nabídnout seniorům i širší veřejnosti škálu volnočasových aktivit a informací o různých akcích.

Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax

Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující, v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Podpora vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax

Podpora vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax

Jihočeský kraj podpořil vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax částkou 30 000 Kč. Cílem projektu je zvýšit informovanost pracovníků o využívaných postupech v paliativní péči, zavést je do praxe a uživatelům tak usnadnit poslední dny jejich života současně se zachováním jejich důstojnosti. Nedílnou součástí je poskytnutí potřebné pomoci, podpory či poradenství rodinným příslušníkům.