Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby na rok 2023

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby na rok 2023

Pečovatelská služba, Osobní asistence i Odlehčovací služba v terénní formě byly také v roce 2023 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace byla určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a byla poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace bylo spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením Jihočeského kraje. Podpora je určena na období od 1. 1. 2023 do  31. 12. 2023.

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Město Dačice v rámci grantového programu "Zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2023 až 2025 v Dačicích" poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění individuální dopravy seniorů, kteří jsou občany města Dačice a kteří potřebují zajistit dopravu např. k lékaři, do lékárny, na poštu, na autobusové či vlakové nádraží, na hřbitov apod. Dotace je poskytnuta na období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025.

Podpora Pečovatelské služby od města Třeboň pro rok 2023

Podpora Pečovatelské služby od města Třeboň pro rok 2023

Individuální dotace z rozpočtu města Třeboň v rámci přímé podpory sociálních aktivit byla pro rok 2023 poskytnuta na zajištění Pečovatelské služby na území města Třeboně a v jeho místních částech.

Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Město Týn nad Vltavou poskytlo neinvestiční dotaci na podporu Pečovatelské služby poskytované občanům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Společnost Ledax dotaci ve výši 250 000 Kč využije na financování provozních a materiálových nákladů Pečovatelské služby a na mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování Pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Dotace města Velešín pro Terénní odlehčovací službu pro rok 2023

Dotace města Velešín pro Terénní odlehčovací službu pro rok 2023

Město Velešín poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby v terénní formě občanům města Velešín. Tato dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2023.

Podpora města Velešín na Pečovatelskou službu pro rok 2023

Podpora města Velešín na Pečovatelskou službu pro rok 2023

Město Velešín poskytlo pro rok 2023 neinvestiční dotaci na poskytování Pečovatelské služby pro občany města Velešín. Dotace je určena na částečnou úhradu výdajů souvisejících s poskytování Pečovatelské služby Ledax.

Domácí hospic Ledax pro občany města České Budějovice

Domácí hospic Ledax pro občany města České Budějovice

Statutární město České Budějovice podpořilo Domácí hospic Ledax pro rok 2023 částkou 321 500 Kč. Tato podpora bude použita na poskytování domácí hospicové péče nevyléčitelně nemocným klientům v každém věku, kteří jsou občany města České Budějovice a kteří si přejí důstojně, bezbolestně a beze strachu zemřít v domácím prostředí a v obklopení svých blízkých.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla poskytnuta v celkové výši 940 000 Kč. Finanční prostředky budou použity především na financování osobních nákladů pracovníků výše uvedených sociálních služeb. Pro Terénní odlehčovací službu bude pořízen osobní automobil pro pracovníky přímé péče.

Zvýšení kvality péče v Domácím hospici Ledax 2023

Zvýšení kvality péče v Domácím hospici Ledax 2023

Cílem projektu je pořízení nového vybavení, včetně dvou automobilů, pro rozvoj mobilní specializované paliativní péče, kterou prostřednictvím Domácího hospice Ledax poskytujeme.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 1 999 271 Kč. Projekt bude zrealizován do poloviny roku 2024.

Zdravotnický a obvazový materiál pro klienty Domácí hospice Ledax 2023

Zdravotnický a obvazový materiál pro klienty Domácí hospice Ledax 2023

Domácí hospic Ledax získal podporu ve výši 10 000 Kč, kterou použil na nákup zdravotního a obvazového materiálu pro klienty našeho hospice. Příspěvek byl poskytnut z Fondu Dr. Max Filantropie, společného projektu Nadace Charty 77 a ČESKÁ LÉKARNA HOLDING a.s.