Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Polohovací pomůcky a podložky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Polohovací pomůcky a podložky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax částkou 20 000 Kč. Z této podpory budou zakoupeny pomůcky pro polohování hlavy, trupu, horních a dolních končetin klientů, dále antidekubitní a kluzné podložky. Pomůcky usnadní polohování a manipulaci s nepohyblivými klienty a pomohou také k ochraně zdraví a zad našich pracovnic.

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert 2022

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert 2022

Nadace Agrofert Domácímu hospici Ledax přispěla částkou 300 000 Kč na zakoupení nového automobilu. Automobil využívá naše zdravotní sestřička a to ke každodenním cestám za klienty, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a přejí si poslední dny strávit v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Automobil je také používán k převozu zdravotnických pomůcek a přístrojů napomáhajících zachování kvality života klientů.

Propagace Denního stacionáře Vysoké Mýto 2023

Propagace Denního stacionáře Vysoké Mýto 2023

Město Vysoké Mýto podpořilo propagaci Denního stacionáře pro seniory ve Vysokém Mýtě. Podpora ve výši 7 000 Kč bude použita na částečnou úhradu tisku a rozesílky letáků o službě do schránek občanů města Vysoké Mýto a jeho okolí.

Volnočasové aktivity Ledax 2023

Volnočasové aktivity Ledax 2023

Statutární město České Budějovice podpořilo volnočasové aktivity pro seniory také v roce 2023. V rámci volnočasových aktivit vždy 1. a 3. středu v měsíci zajišťujeme aktivity v Klubu seniorů v Kulturním centrum Máj. Nabízíme trénování paměti, jógu pro seniory, cvičení pro radost a rukodělná dopoledne.

Nabízené volnočasové aktivity mají za cíl zamezit izolovanosti seniorů, aktivně je zapojit do života, seznamovat je se zajímavými tématy a lidmi a nabízet jim nové možnosti seberealizace a inspirativní aktivity.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Pečovatelské křeslo do Denního stacionáře pro seniory 2023

Pečovatelské křeslo do Denního stacionáře pro seniory 2023

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové přispěl Dennímu stacionáři pro seniory částkou ve výši 26 000 Kč. Příspěvek bude použit na zakoupení polohovacího křesla na kolečkách Gavota. Odpočinkové křeslo je určeno pro klienty Denního stacionáře.

Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Nadace EP Corporate Group podpořila Pečovatelskou službu Ledax částkou 385 616 Kč. Za získané finanční prostředky budou zakoupeny kompenzační pomůcky pro klienty pečovatelské služby, jídlonosiče a koše na jídlonosiče pro dovážku stavu klientům služby a čtečky čárových kódů pro zjednodušení vykazování provedených úkonů u klientů.

Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadace rozvoje občanské společnosti přes své charitativní konto Swiss life podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 50 000 Kč. Tyto finance budou použity na nákup potřebných léků pro naše klienty, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné fázi svého života.

S námi je odcházení snazší…

S námi je odcházení snazší…

Domácí hospic Ledax uspěl se svojí žádostí podanou do České televize v rámci sekce Spotové kampaně – tedy vysílání charitativních a osvětových spotů v České televizi.

Česká televize tedy bezplatně a opakovaně odvysílá 20vteřinový spot Domácího hospice Ledax na všech svých kanálech a to v období od 10. do 23. dubna 2023.

Vybraný spot můžete shlédnout zde.

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2023

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2023

Město Jindřichův Hradec pro rok 2023 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby 2023

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby 2023

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby občanům na území ORP Kaplice. Tato dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2023.