Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Domácí hospicová péče Ledax 2022

Domácí hospicová péče Ledax 2022

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2022 částkou 670 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu kvality života klientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří si přejí poslední dny strávit ve svém přirozeném a domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Podpora směřuje také k rodinám nevyléčitelně nemocných klientů.

Podpora pečovatelské služby Ledax 2022/2023

Podpora pečovatelské služby Ledax 2022/2023

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území Jihočeského kraje a to prostřednictvím zakoupení automobilů na alternativní pohon a pořízení vybavení zázemí 6 středisek pečovatelské služby. Vybavení je určeno pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Dačicích, Trhových Svinech, Třeboni a Týně nad Vltavou.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 6 335 589 Kč.

Pomůcky pro správnou manipulaci s imobilními klienty terénních sociálních služeb 2022

Pomůcky pro správnou manipulaci s imobilními klienty terénních sociálních služeb 2022

Nadace ČEZ poskytla terénním sociálním službám Ledax částku 68 400 Kč na nákup 10 kusů rolovacích podložek a 10 kusů ergonomických pásů. Tyto pomůcky výrazně usnadní a ulehčí manipulaci s imobilními klienty a povedou tak ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

Generátory ozónu pro dezinfekci kanceláří, automobilů i skladů pomůcek 2022

Generátory ozónu pro dezinfekci kanceláří, automobilů i skladů pomůcek 2022

Nadační fond Tesco podpořil Ledax o.p.s. v rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili malé přenosné generátory ozónu, které slouží pro čištění a dezinfekci prostor kanceláří, skladů s pomůckami a služebních vozidel, včetně jejich klimatizací. Zakoupili jsme také aroma difuzéry pro Domácí hospic Ledax, které pomohou pracovníkům navodit klidnou a příjemnou atmosféru při jednání s klienty s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinami.

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora města Týn nad Vltavou 2022

Podpora města Týn nad Vltavou 2022

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci ve výši 270 000 Kč na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2022

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2022

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo celoroční dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 2 909 150 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to do 31. 12. 2022.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2022

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2022

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo celoroční dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 625 440 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním osobní asistence a to do 31. 12. 2022.

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2022

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2022

Město Kaplice poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice.

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2022

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2022

Město Jindřichův Hradec pro rok 2022 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.