Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Pomůcky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Pomůcky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

MONETA Money Bank a.s. poskytla Domácímu hospici Ledax částku 35 000 Kč. Finance jsou určeny na nákup zdravotnických pomůcek pro klienty domácího hospice, konkrétně byly zakoupeny tyto pomůcky: invalidní vozík, sprchová a toaletní židle, toaletní vozík a dávkovač léků.

Podpora od Nadace Petry a Petra Petrlíkových 2023

Podpora od Nadace Petry a Petra Petrlíkových 2023

Děkujeme Nadaci Petry a Petra Petrlíkových za podporu Domácího hospice Ledax.

Polohovací pomůcky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Polohovací pomůcky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax částkou 20 000 Kč. Z této podpory jsme zakoupili pomůcky pro polohování trupu, horních a dolních končetin klientů a antidekubitní podložky. Pro pracovníky jsme pro usnadnění manipulace s nepohyblivými klienty a pro ulehčení polohování klientů zakoupili kluzné podložky.

Více informací o podpoře a o Nadaci Umění doprovázet naleznete zde

Tisková zpráva Nadačního fondu Umění doprovázet zde

Zdravotnické brašny pro pracovníky Domácího hospice Ledax 2023

Zdravotnické brašny pro pracovníky Domácího hospice Ledax 2023

Finanční dar Nadačního fondu Hlas srdce ve výši 15 000 Kč umožnil zakoupit 9 kusů nových zdravotnických brašen pro pracovníky Domácího hospice Ledax. Pracovníci tyto brašny využívají každodenně, vozí je s sebou na každou návštěvu u klientů. Díky těmto brašnám budou mít jak lékaři, tak zdravotní sestry či pracovníci v sociálních službách veškerý potřebný materiál a pomůcky na jednom místě, vždy u sebe a v případě potřeby okamžitě k dispozici.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2023

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 45 667 Kč. Ze získané dotace bylo zakoupeno vybavení pro nevyléčitelně nemocné klienty Domácího hospice Ledax, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Zakoupeny byly zvlhčovací nádoby ke koncentrátorům kyslíku, pulsní oxymetry a mechanický invalidní vozík.

Přenosný koncentrátor kyslíku pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Přenosný koncentrátor kyslíku pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Společnost ČEPS a.s. nám darovala částku 64 900 Kč na zakoupení přenosného koncentrátoru kyslíku pro klienty Domácího hospice Ledax. Tento oxygenátor využívají klienti, kteří musí být neustále napojeni na kyslík a chtějí před úmrtím někam mimo svůj domov. Klienti se často vrací na místa, kde se narodili či kde vyrůstali, ale také běžná procházka či návštěva oblíbené kavárny je pro ně příležitostí prožívat svůj zbývající čas naplno a kvalitně.

Vystoupení Jihočeského souboru Úsvit v Trhových Svinech 2023

Vystoupení Jihočeského souboru Úsvit v Trhových Svinech 2023

Město Trhové Sviny nás podpořilo částkou 10 000 Kč. Finance budou využity na organizaci dvou vystoupení Jihočeského souboru Úsvit v Domě s pečovatelskou službou v Trhových Svinech.

Domácí hospicová péče Ledax 2023

Domácí hospicová péče Ledax 2023

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2023 částkou 639 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu kvality života klientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří si přejí poslední dny strávit ve svém přirozeném a domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Podpora směřuje také k rodinám nevyléčitelně nemocných klientů a pozůstalým.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Terénní odlehčovací služby 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Terénní odlehčovací služby 2023

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax pro občany města České Budějovice, a to částkou 300 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Nadace ČEZ podpořila vznik nového webu

Nadace ČEZ podpořila vznik nového webu

Nadace ČEZ podpořila příspěvkem 120 000 Kč vznik nové webové aplikace www.ledax.cz.

Díky podpoře tak dojde k centralizaci veškerých informací na jednom uceleném webu, což povede k jednodušší orientaci pro zájemce o služby, klienty či jejich rodinné příslušníky. Zároveň dojde ke zjednodušení administrace webu pro naše pracovníky.