Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Nová kuchyňská linka a trouba do Denního stacionáře pro seniory 2022

Nová kuchyňská linka a trouba do Denního stacionáře pro seniory 2022

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil naši službu Denní stacionář pro seniory a to částkou 35 000 Kč. Příspěvek bude použit na zakoupení nové, prostorné a praktické kuchyňské linky a elektrického sporáku do kuchyně Denního stacionáře. Nové vybavení bude sloužit jak uživatelům služby, kteří zde s pracovníky v rámci aktivizačních činností vaří, pečou a připravují různé zajímavé recepty, tak pracovníkům, kterým usnadní každodenní přípravu snídaní a svačin a servírování obědů pro uživatele.

Dotace Pardubického kraje na podporu denního stacionáře na rok 2022

Dotace Pardubického kraje na podporu denního stacionáře na rok 2022

Denní stacionář je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby denní stacionář v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2022

Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2022

Pečovatelská služba, osobní asistence i odlehčovací služba jsou v roce 2022 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Vzdělávání pracovníků Domácího hospice Ledax 2022/2023

Vzdělávání pracovníků Domácího hospice Ledax 2022/2023

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny podpořil pracovnice Domácího hospice Ledax ve vzdělávání v oblasti paliativní péče. Vzdělávání se bude účastnit sociální pracovnice a zdravotní sestra a tématy budou efektivnější komunikace, podpora pozůstalých, truchlení či dětská paliativní péče. Částka určená na vzdělávání byla schválena ve výši 88 500 Kč.

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2022

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2022

Dotace města Třeboň je poskytnuta pro rok 2022 a je určena na poskytování Pečovatelské služby na území města Třeboně a v jeho místních částech.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla poskytnuta v celkové výši 1 226 000 Kč. Finanční prostředky budou použity především na financování osobních nákladů pracovníků výše uvedených sociálních služeb.

Domácí hospic Ledax pro občany města České Budějovice

Domácí hospic Ledax pro občany města České Budějovice

Statutární město České Budějovice podpořilo Domácí hospic Ledax pro rok 2022 částkou 250 000 Kč. Tato podpora bude použita na poskytování domácí hospicové péče občanům města České Budějovice, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné fázi svého života. Domácí hospic Ledax jim umožní důstojně, bezbolestně a beze strachu zemřít v domácím prostředí a v obklopení svých blízkých.

Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2022

Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2022

Jihočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc Pečovatelské službě Ledax ve výši 5 000 000 Kč na zajištění plynulého financování sociální služby na rok 2022.

Osobní automobil pro Domácí hospic Ledax

Osobní automobil pro Domácí hospic Ledax

MONETA Money Bank, a.s. v lednu 2022 darovala Domácímu hospici Ledax osobní automobil. Automobil je využíván každodenně a to k dopravě zdravotních sester, lékařů a dalších pracovníků za uživateli a jejich rodinami. Automobil je využíván také k přepravě zdravotnických či kompenzačních pomůcek a nutného vybavení.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2022

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 111 177 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení pro nevyléčitelně nemocné uživatele Domácího hospice Ledax, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, polohovací stolky k lůžku, tonometry, oxymetry, teploměry a také odsávačka hlenů.