Projekty Centra sociálních služeb Domus

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb v roce 2021

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb v roce 2021

V rámci programu bylo podpořeno dofinancování osobních nákladů pracovníků CSS Domus. Program byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021.

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu Domova pro seniory 2021

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu Domova pro seniory 2021

Domov pro seniory je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Hydraulické chodítko pro uživatele CSS Domus

Hydraulické chodítko pro uživatele CSS Domus

Nadační fond Tesco podpořil náš domov v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Tyto finanční prostředky nám pomohou při zakoupení hydraulického chodítka pro uživatele CSS Domus. Chodítko je výškově nastavitelné a lze ho použít také ve sprše. Chodítko budou uživatelé využívat zejména při fyzioterapii.  

Nové vybavení pro uživatele CSS Domus 2021

Nové vybavení pro uživatele CSS Domus 2021

Moravskoslezský kraj podpořil v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ CSS Domus účelovou dotací ve výši 135 000 Kč. Z dotace budou zakoupeny toaletní a sprchovací vozíky, pojízdná polohovací křesla a evakuační podložky. Díky podpoře Moravskoslezského kraje dojde ke zlepšení vybavení CSS Domus a zlepšení komfortu zejména pro imobilní uživatele.

Petangue pro uživatele CSS Domus

Petangue pro uživatele CSS Domus

Nadační fond Českého rozhlasu poskytl CSS Domus nefinanční nadační příspěvek ve formě hry Petangue v hodnotě 1 790 Kč. Senioři z CSS Domus tak stráví příjemný společný čas na čerstvém vzduchu.

Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022

Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022

Statutární město Ostrava poskytlo finanční podporu CSS Domus a to v rámci „Programu na poskytování peněžních prostředků z  rozpočtu Statutárního města Ostrava“. Dotace byla určena poskytovatelům sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejících aktivit zajišťovaných pro občany města Ostrava. Dotace bude využita na dofinancování osobních nákladů pracovníků CSS Domus.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

​Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb

​Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb

Projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020. V rámci programu bylo podpořeno dofinancování osobních nákladů.

Evakuační podložky pro imobilní uživatele CSS Domus 2021

Evakuační podložky pro imobilní uživatele CSS Domus 2021

Nadační fond Tesco podpořil CSS Domus v rámci 8. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 20 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili 10 ks evakuačních podložek. Evakuační podložky se umisťují na lůžka uživatelů pod matraci, ke které jsou upevněny pomocí popruhů a stávají se tak trvalou součástí lůžka. V případě nouze se imobilní uživatelé fixují pomocí popruhů k matraci a společně s ní jsou transportováni mimo místo ohrožení. 

Pořízení vybavení pro seniory v CSS Domus

Pořízení vybavení pro seniory v CSS Domus

CSS Domus bylo podpořeno v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 částkou 97 600 Kč. Pro uživatele služby budou zakoupena zrcadla pro imobilní uživatele, mobilní křesla typu Gavota, závěsná váha na zvedák a mobilní zahrádky.

Zkvalitnění materiálně technického zázemí Domova pro seniory CSS Domus

Zkvalitnění materiálně technického zázemí Domova pro seniory CSS Domus

Statutární město Ostrava podpořilo CSS Domus účelovou dotací z výnosu daní z hazardních her. Z dotace ve výši 113 000 Kč budou zakoupena 4 polohovací lůžka a k nim 4 komplementární stolky s jídelní deskou.