Projekty Centra sociálních služeb Domus

ČSOB Pomáhá regionům 2023

ČSOB Pomáhá regionům 2023

S projektem „Dotykový panel ÁMOS pro klienty CSS Domus“ jsme se dostali do finále podzimního kola 11. ročníku programu ČSOB Pomáhá regionům. Díky vaší podpoře ve výši 7 484 Kč jsme získali podporu ve výši 25 000 Kč od ČSOB. Vybrané finanční prostředky budou použity na zakoupení interaktivního dotykového panelu, který umožňuje představit užitečný obsah pro seniory, prezentovat naše akce, aktivity a novinky a informovat rodiny klientů.

Odsávačka hlenů pro uživatele CSS Domus 2022

Odsávačka hlenů pro uživatele CSS Domus 2022

Nadační fond Tesco podpořil CSS Domus v rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili odsávačku hlenů. Odsávačka ulehčuje našim uživatelům dýchání a urychluje hojení dýchacích cest. Její výhodou je šetrné, rychlé odsávání a také to, že nedělá žádný hluk.

Nové antidekubitní matrace pro uživatele CSS Domus 2022

Nové antidekubitní matrace pro uživatele CSS Domus 2022

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou 50 000 Kč. Tyto finance byly použity na nákup kvalitních antidekubitních matrací, které nám pomohou předcházet vzniku proleženin u imobilních uživatelů, zlepšit celkovou kvalitu poskytované péče a zkvalitnit tak zbývající čas našich uživatelů.

Canisterapie pro uživatele CSS Domus 2022

Canisterapie pro uživatele CSS Domus 2022

Nadační fond Českého rozhlasu poskytl CSS Domus nadační příspěvek ve výši 28 000 Kč. Příspěvek bude použit na zajištění canisterapie (tedy terapeutického působení psů) pro naše klienty. Senioři z CSS Domus se tak budou moci do konce roku těšit na pravidelné návštěvy psích kamarádů.

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb v roce 2021

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb v roce 2021

V rámci programu bylo podpořeno dofinancování osobních nákladů pracovníků CSS Domus. Program byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021.

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu Domova pro seniory 2021

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu Domova pro seniory 2021

Domov pro seniory je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Hydraulické chodítko pro uživatele CSS Domus

Hydraulické chodítko pro uživatele CSS Domus

Nadační fond Tesco podpořil náš domov v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Tyto finanční prostředky nám pomohou při zakoupení hydraulického chodítka pro uživatele CSS Domus. Chodítko je výškově nastavitelné a lze ho použít také ve sprše. Chodítko budou uživatelé využívat zejména při fyzioterapii.  

Nové vybavení pro uživatele CSS Domus 2021

Nové vybavení pro uživatele CSS Domus 2021

Moravskoslezský kraj podpořil v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ CSS Domus účelovou dotací ve výši 135 000 Kč. Z dotace budou zakoupeny toaletní a sprchovací vozíky, pojízdná polohovací křesla a evakuační podložky. Díky podpoře Moravskoslezského kraje dojde ke zlepšení vybavení CSS Domus a zlepšení komfortu zejména pro imobilní uživatele.

Petangue pro uživatele CSS Domus

Petangue pro uživatele CSS Domus

Nadační fond Českého rozhlasu poskytl CSS Domus nefinanční nadační příspěvek ve formě hry Petangue v hodnotě 1 790 Kč. Senioři z CSS Domus tak stráví příjemný společný čas na čerstvém vzduchu.

Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022

Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022

Statutární město Ostrava poskytlo finanční podporu CSS Domus a to v rámci „Programu na poskytování peněžních prostředků z  rozpočtu Statutárního města Ostrava“. Dotace byla určena poskytovatelům sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejících aktivit zajišťovaných pro občany města Ostrava. Dotace bude využita na dofinancování osobních nákladů pracovníků CSS Domus.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy