Projekty Centra sociálních služeb Domus

​Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb

​Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb

Projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020. V rámci programu bylo podpořeno dofinancování osobních nákladů.

Evakuační podložky pro imobilní uživatele CSS Domus 2021

Evakuační podložky pro imobilní uživatele CSS Domus 2021

Nadační fond Tesco podpořil CSS Domus v rámci 8. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 20 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili 10 ks evakuačních podložek. Evakuační podložky se umisťují na lůžka uživatelů pod matraci, ke které jsou upevněny pomocí popruhů a stávají se tak trvalou součástí lůžka. V případě nouze se imobilní uživatelé fixují pomocí popruhů k matraci a společně s ní jsou transportováni mimo místo ohrožení. 

Pořízení vybavení pro seniory v CSS Domus

Pořízení vybavení pro seniory v CSS Domus

CSS Domus bylo podpořeno v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 částkou 97 600 Kč. Pro uživatele služby budou zakoupena zrcadla pro imobilní uživatele, mobilní křesla typu Gavota, závěsná váha na zvedák a mobilní zahrádky.

Zkvalitnění materiálně technického zázemí Domova pro seniory CSS Domus

Zkvalitnění materiálně technického zázemí Domova pro seniory CSS Domus

Statutární město Ostrava podpořilo CSS Domus účelovou dotací z výnosu daní z hazardních her. Z dotace ve výši 113 000 Kč budou zakoupena 4 polohovací lůžka a k nim 4 komplementární stolky s jídelní deskou.

Podpora od Nadačního fondu Albert

Podpora od Nadačního fondu Albert

Nadační fond Albert nám poskytl v rámci grantového programu „Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19“ příspěvek ve výši 10 000 Kč na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků.

Podpora od Nadace Karel Komárek Family Foundation

Podpora od Nadace Karel Komárek Family Foundation

Nadace Karel Komárek Family Foundation podpořila v rámci tzv. rychlých grantů, určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým krizí v souvislosti s nemocí COVID-19 také společnost Ledax Ostrava o.p.s. Částka ve výši 49 000 Kč byla použita na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků, vitamínových přípravků pro pracovníky v přímé péči a na pronájem zařízení na promítání virtuální reality pro uživatele domova pro seniory v Centru sociálních služeb Domus.

Podpora sociálních služeb

Podpora sociálních služeb

Sociální služba domov pro seniory je podporována z rozpočtu Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb

V rámci projektu bylo podpořeno financování osobních nákladů. Projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019.

Pořízení nového vybavení pro uživatele domova pro seniory v Ostravě

Pořízení nového vybavení pro uživatele domova pro seniory v Ostravě

V rámci projektu byly pořízeny dvě polohovací lůžka včetně příslušenství a dvě zdravotnická křesla Gavota. Projekt byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava ve výši 131 000 Kč. 

Zlepšení prostředí uživatelů Domova pro seniory

Zlepšení prostředí uživatelů Domova pro seniory

V rámci projektu byly zvelebeny vnitřní prostory domova pro seniory Zlaté Slunce, a to prostřednictvím výmalby pokojů uživatelů, společných prostor domova a renovací zárubní. 
Projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018.