Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Rozvoj terénní pečovatelské služby v obcích okresu Prachatice

Rozvoj terénní pečovatelské služby v obcích okresu Prachatice

Realizace zajistila dostupnost terénní pečovatelské služby v oblastech, kde tento typ služby nebyl poskytován. Cílem projektu byl nejen rozvoj služby, ale především zvýšení kvality života, zamezení sociálního vyloučení uživatelů a oddálení potřeby pobytové péče.

Realizace projektu: 1. 8. 2008 – 21. 11. 2008

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.

Všeobecným cílem projektu je zajistit dostupnost terénní pečovatelské služby v oblastech, kde tento typ služby není zajištěn, není poskytován a kde je možnost zřídit dostatečné zázemí nutné pro poskytování této služby.

Cílovou skupinou budou především osoby s chronickým onemocněním, s tělesným, zdravotním postižením a senioři. Dle věkové struktury se jedná o osoby dospělé a seniory. Obecně je terénní pečovatelská služba určena uživatelům, kteří nepotřebují pobytovou péči a stále jsou schopni s pomocí jiné fyzické osoby žít plnohodnotný život. Terénní pečovatelská služba zajistí uživatelům například: možnost zůstávat ve známém, domácím prostředí/ zabránění ztráty sociálních kontaktu s okolím/ pomoc při zajištění chodu domácnosti/ pomoc při zvládání běžných úkonu/ zajištění stravy/ individuální přístup a další. V rámci projektu budou tyto činnosti vykonávat především pečovatelky, které budou mít v obcích vlastní zázemí a budou se jednotlivým uživatelům věnovat individuálně, dle specifických potřeb uživatelů s ohledem na jejich stav a objednaný rozsah služeb. Projekt navazuje na jeden z cílu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a tím je podpora a rozvoj terénní pečovatelské služby, která je v současné době poskytována v rámci Jihočeského kraje nerovnoměrně, především v menších obcích.

Specifické cíle projektu

 • rozvoj terénní pečovatelské služby v oblastech, kde není poskytována
 • uzavření celkem 20 smluv s uživateli
 • přispění ke zvýšení kvality života uživatelů této služby
 • individuální poskytování kvalitní soc. služby dle specifických potřeb uživatelů
 • zajištění důstojného a plnohodnotného života osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • oddálení potřeby pobytové péče
 • zabránění ztráty sociálních kontaktu a sociálního vyloučení

Aktivity projektu

Aktivity projektu lze rozdělit na přípravnou fázi a realizační fázi.

Do přípravné fáze lze zařadit následující aktivity

 • analýza daného území - monitoring poskytování terénní pečovatelské služby v okresu Prachatice, komunikace se starosty obcí, komunikace s potencionálními uživateli terénní pečovatelské služby, monitoring zájmu
 • výběr vhodných prostor pro zázemí pečovatelek
 • sestavení realizačního týmu dle potřeb projektu
 • příprava žádosti do GP JčK

Do realizační fáze spadají následující aktivity

 • individuální schůzky s uživateli (vedoucí pečovatelské služby, pečovatelky)
 • uzavření smluv s uživateli (vedoucí pečovatelské služby)
 • vybavení zázemí pro pečovatelky (konzultant, pečovatelky)
 • propagace projektu - webové stránky, letáky (konzultant, vedoucí peč. služby)
 • poskytování terénní peč. služby (pečovatelky, vedoucí peč.služby, konzultant)
 • rozšíření registrace soc. služeb (vedoucí peč. služby, konzultant)
 • ukončení realizace projektu - závěrečná zpráva, žádost o platbu

Některé aktivity realizační fáze probíhali souběžně. Na obou fázích projektu se podílel aktivně celý realizační tým.