Projekty terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci pro poskytování registrované sociální služby - Pečovatelská služba - na území města Kaplice Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

Podpora města Týn nad Vltavou 2019

Podpora města Týn nad Vltavou 2019

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci v podobě neinvestičních prostředků na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2019

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2019

Dotace je poskytnuta pro rok 2019 na poskytování sociálních služeb na území města Třeboně a jeho místních částech, a to na základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od klientů.

Seniors défilé 2019

Seniors défilé 2019

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu "sociální oblasti" v roce 2019 podpořilo oblíbenou módní přehlídku Seniors défilé částkou 35.000 Kč. Seniors défilé proběhne 1. října 2019.

Senior Point R51

Senior Point R51

Podpora Jihočeského kraje v rámci dotačního programu "Podpora poradenských center". V rámci tohotu projektu bylo podpořeno kontaktní místa Senior Point Reigrova 51.
Cílem projektu je zabezpečit aktivity SP R51 v roce 2019 a nabídnout seniorům z Č.Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací.

Období realizace projektu -  1.1. 2019 - 30.9. 2019

Dotace pro Senior Point Riegrova je 101.169 Kč.

Zabezpečení bezbariérovosti Vily Marie ve Vysokém Mýtě a zlepšení podmínek pro denní stacionář

Zabezpečení bezbariérovosti Vily Marie ve Vysokém Mýtě a zlepšení podmínek pro denní stacionář

 • dotace v rámci dotačního řízení na podporu materiálního zabezpečení sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2019
 • cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do Vily Marie díky pořízení schodolezu a zároveň oddělení prostor denního stacionáře od ostatních poskytovaných služeb realizací bezpečnostní příčky
 • realizace projektu od 1. 4. do 31. 8. 2019
 • výše dotace 81 000,-- Kč

Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě

Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě

 • dotace z rozpočtu města Vysoké Mýto na projekt „Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě“
 • projekt a jeho plánované aktivity přispívají ke zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových služeb pro seniory s cílem prevence jejich sociálního vyloučení
 • realizace projektu od 1. 3. do 31. 12. 2019
 • výše dotace 10 000,- Kč

Vila Marie – centrum volnočasových aktivit

Vila Marie – centrum volnočasových aktivit

 • dotace z rozpočtu města Vysoké Mýto na projekt „Vila Marie – centrum volnočasových aktivit“
 • projekt je zaměřen na rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve Vile Marii ve Vysokém Mýtě, kde provozujeme sociální službu Denní stacionář, Senior Point nabízející sociální a právní poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek
 • realizace projektu od 1. 4. do 31. 12. 2019
 • výše dotace 20 000,- Kč

Rozvoj osobní asistence Ledax o.p.s.

Rozvoj osobní asistence Ledax o.p.s.

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0010366
 • cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit dostupnost Osobní asistence Ledax o.p.s. v ORP Trhové Sviny a ORP Týn nad Vltavou prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností
 • budou pořízeny 4 nové automobily pro 2 střediska Osobní asistence Ledax o.p.s.
 • projekt bude realizován do 31. 7. 2020
 • výše dotace 1 111 929 Kč

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

 • podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje
 • realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Pečovatelská služba Ledax o.p.s. byla podpořena částkou 1 900 000 Kč
 • Osobní asistence Ledax o.p.s. byla podpořena částkou 890 000 Kč