Projekty Domova pro seniory Vysoké Mýto

Zkrášlení střešní terasy

Zkrášlení střešní terasy

Domov pro seniory obdržel v roce 2013 dotaci od Města Vysoké Mýto, která byla využita ke zkrášlení střešní terasy Domova pro seniory Vysoké Mýto.

Poskytnutá dotace byla  celkem 3 000 Kč.

Z dotace jsme zakoupili květináče na vysazení květin a okrasných stromů, které prostor terasy zkrášlují a vytvářejí příjemnou atmosféru k posezení a relaxaci uživatelů naší služby.

Za poskytnutou dotaci městu děkujeme!

Projekt KONZUM

Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný obchodním družstvem KONZUM, podpořil od roku 2001 více než 90 neziskových veřejně prospěšných organizací v regionu východních Čech a od svého založení rozdělil těmto organizacím finanční částku převyšující 2 000 000 Kč.

Naše společnost v projektu žádala o nákup pomůcek pro tvorbu keramických výrobků a pořízení kadeřnického křesla.

Proč pomůcky pro tvorbu keramických výrobků?

V rámci aktivizačních činností se seniory jsme chtěli nabídnout možnost tvorby keramických výrobků (loutky, hrnky, podšálky, misky atd.). Naši senioři se tak svými výrobky podílejí na vytváření příjemného prostředí a společenského života v Domově a navíc  tato aktivizační činnost pomáhá při procvičení motoriky.

Proč kadeřnické křeslo?

V rámci fakultativních služeb, které v Domově poskytujeme -  manikúry, pedikúry a masáží -  jsme chtěli nabídnout i možnost využít služby kadeřnice. Zajištění této služby u nás v Domově by naši senioři uvítali.

Vy jste projekt Domova pro seniory Vysoké Mýto podpořili částkou 2 040,- Kč . V projektu jsme  pak celkem obdrželi částku 
3 160 Kč, za kterou jsme kadeřnické křeslo a pomůcky pro tvorbu keramických výrobků zakoupili.

Všem, kteří jste náš projekt podpořili, děkujeme!

Další vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto

Projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory, který společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. provozuje, prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů a odborných stáží. Cílem je zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v oblastech poskytování sociálních služeb, standardech kvality sociálních služeb a v rozvoji osobnosti ve vztahu k soc. službám.

Zpráva o realizaci projektu za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014

Období realizace:  1.1.2014 až 30.6.2015.

Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00207

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách společnosti.

Realizováno bude celkem 12 vzdělávacích kurzů zaměřených např. na: bazální stimulaci, poskytování paliativní péče, vedení dokumentace v sociálních službách, aktivizační techniky a smyslová aktivizace apod.

Výstupy: celkem bude podpořeno v rámci projektu 14 osob, 1 organizace a předpokládáme 55 úspěšných absolventů vzdělávacích kurzů.

Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR .