Projekty Domova pro seniory Vysoké Mýto

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2011

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2011

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe. Citibank přispěla částkou 27 190 Kč na vybavení Domova pro seniory Vysoké Mýto potřebnými pomůckami a zdravotnickým materiálem.

„Ze získané částky budou zakoupeny antidekubitní podložky, zástěna, zdravotnický materiál a převazové vozíky pro ošetřující personál“, říká Irena Lavická, ředitelka společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s. „Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě byl otevřen v lednu 2011, stále probíhá vybavování materiálem a potřebnými pomůckami, a proto jsme rádi za každou podporu,“ dodává Lavická. Společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je provozovatelem Domova pro seniory Vysoké Mýto od ledna 2011. Jedná se o nově vystavěný objekt s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji s kapacitou 100 uživatelů. „Na zajištění péče o seniory jsou kladeny vysoké nároky, o jejichž naplnění se v souladu s moderními trendy snažíme,“ vysvětluje Lavická.

Posláním Domova pro seniory Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Kontaktní osoba:
Ing. Irena Lavická
e-mail: irena.lavicka@vm.ledax.cz
 

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2013

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe 2013

Podpora ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe plc, organizační složka. Společnost Citibank podpořila Domov pro seniory Vysoké Mýto částkou 27 400 Kč.

Příspěvek byl využit k zakoupení 2 podložek Rollboard Vision, které sloužít k přesunům seniorů. Výhodou používání těchto podložek je snížení námahy při nezbytných přesunech seniorů a to jak pro samotné seniory, tak pro ošetřující personál.

„Práce pečovatelky v Domově pro seniory Vysoké Mýto je velice náročná jak fyzicky tak psychicky, proto si vážíme podpory společnosti Citibank Europe plc, která přispěla na zakoupení podložek Rollboard Vision, které tuto práci pečovatelkám ulehčí,“ uvedla ředitelka domova Monika Zerzánová  (Dvorská).

Zkrášlení střešní terasy

Zkrášlení střešní terasy

Domov pro seniory obdržel v roce 2013 dotaci od Města Vysoké Mýto, která byla využita ke zkrášlení střešní terasy Domova pro seniory Vysoké Mýto.

Poskytnutá dotace byla  celkem 3 000 Kč.

Z dotace jsme zakoupili květináče na vysazení květin a okrasných stromů, které prostor terasy zkrášlují a vytvářejí příjemnou atmosféru k posezení a relaxaci uživatelů naší služby.

Za poskytnutou dotaci městu děkujeme!

Projekt KONZUM

Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný obchodním družstvem KONZUM, podpořil od roku 2001 více než 90 neziskových veřejně prospěšných organizací v regionu východních Čech a od svého založení rozdělil těmto organizacím finanční částku převyšující 2 000 000 Kč.

Naše společnost v projektu žádala o nákup pomůcek pro tvorbu keramických výrobků a pořízení kadeřnického křesla.

Proč pomůcky pro tvorbu keramických výrobků?

V rámci aktivizačních činností se seniory jsme chtěli nabídnout možnost tvorby keramických výrobků (loutky, hrnky, podšálky, misky atd.). Naši senioři se tak svými výrobky podílejí na vytváření příjemného prostředí a společenského života v Domově a navíc  tato aktivizační činnost pomáhá při procvičení motoriky.

Proč kadeřnické křeslo?

V rámci fakultativních služeb, které v Domově poskytujeme -  manikúry, pedikúry a masáží -  jsme chtěli nabídnout i možnost využít služby kadeřnice. Zajištění této služby u nás v Domově by naši senioři uvítali.

Vy jste projekt Domova pro seniory Vysoké Mýto podpořili částkou 2 040,- Kč . V projektu jsme  pak celkem obdrželi částku 
3 160 Kč, za kterou jsme kadeřnické křeslo a pomůcky pro tvorbu keramických výrobků zakoupili.

Všem, kteří jste náš projekt podpořili, děkujeme!