Projekty Domova pro seniory Vysoké Mýto

Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto

Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto

 • dotace z rozpočtových prostředků města Vysokého Mýta na projekt "Obnova mobiliáře kuchyně v domově pro seniory Vysoké Mýto"
 • žádost o dotaci čj. MUVM/19100/2017
 • realizace projektu do 31. 12. 2017
 • výše dotace 253 000,-- Kč

Rozvoj odlehčovací služby ve Vysokém Mýtě

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • reg.číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002326
 • cílem projektu je rozvoj Odlehčovací služby v Pardubickém kraji s cílem doplnit a rozšířit kapacitu registrovaných sociálních služeb s cílem podpory osob se zdravotním postižením a minimalizaci rizika jejich sociálního vyloučení
 • v rámci projektu bude pořízeno nové vybavení 3 dvojlůžkových pokojů a transportní a polohovací pomůcky
 • realizace projektu do 31.8.2018
 • dotace ve výši 1 176 849,55 Kč

Nákup automobilu pro Odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Nákup automobilu pro Odlehčovací službu Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

 • podpořeno z Nadace Agrofert, programu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“
 • v rámci projektu bude pořízen 1 automobil za účelem zajištění a zkvalitnění poskytované sociální služby
 • realizace proběhne do 31.8.2018
 • finanční dar ve výši 100 000 Kč

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců DS a DZR Vysoké Mýto

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců DS a DZR Vysoké Mýto

 • podpořeno z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, v rámci programu Senior
 • realizace odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zaměřených na: bazálně stimulující ošetřovatelskou péči a jiné stimulační koncepty péče, etiku práce zaměřenou na péči, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele
 • finanční dar ve výši 40 000 Kč

Podpora z dotace Pardubického kraje

Podpora z dotace Pardubického kraje

Pardubický kraj podpořil naše sociální služby "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem" a "Odlehčovací službu" účelovou dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uvedené sociální služby  jsou poskytovány v zařízení příjemce  - na adrese Žižkova 913, Vysoké Mýto.

S- Klub

S- Klub

V lednu roku 2016 jsme při Domově seniorů zahájili provoz nového S - K L U B U, tedy komunitního klubu určeného seniorům a další veřejnosti z Vysokého Mýta a okolních obcí. Díky S – K L U B U chceme seniorům poskytnout něco navíc - prostor pro aktivní trávení volného času a realizaci svých koníčků, místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze sociální oblasti. Aktivity klubu plánují odborní pracovníci Domova pro seniory, kteří jsou také vždy přítomni v době konání klubu a poskytují podporu všem účastníkům.

NÁZEV PROJEKTU:                 S – KLUB Vysoké Mýto

OBDOBÍ REALIZACE:              1.1.2016 – 31.12.2016

Na co se můžete těšit?

 • přednášková činnost na různá témata (besedy se zajímavými hosty, přednášky z oblasti prevence kriminality, cestopisné přednášky, odborné přednášky ze sociální oblasti)
 • poradenství z oblasti sociální práce (poradenství z oblasti péče o člověka s demencí, sociální dávky, vhodné sociální služby, odlehčovací služby)
 • poradenství v oblasti zdravotní péče pro seniory
 • aktivizační a zábavné činnosti (hudební a zájmová produkce, kreativní činnosti seniorů, hry deskové, společenské a pohybové, muzikoterapie)

S - K L U B se koná v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě, na adrese Žižkova 913. Prostory jsou bezbariérově přístupné, vítáni jsou i účastníci s pohybovým omezením.

Pravidelná setkávání jsou naplánována na každý poslední čtvrtek v měsíci s výjimkou letních prázdnin.

Aktivity S - K L U Bu jsou volně přístupné pro všechny zájemce z řad seniorů a to bezplatně.

Fitpark

Domov pro seniory Vysoké Mýto úspěšně realizoval projekt „Fitparku nejen pro seniory“. Projekt Fitpark realizuje společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Za podporu zejména děkujeme firmě Colmex, která je výrobcem těchto strojů a pomohla projekt financovat polovinou z celkové částky. Dále nás finančně podpořili Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, společnost Brück, Encetex a firma Ledax Vysoké Mýto, která projekt realizuje.

S – K L U B

S – K L U B

Děkujeme městu Vysoké Mýto, že nás podpořilo v rámci projektu založení komunitního klubu S – K L U B.

Projekt „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“

V rámci projektu „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“ jsme v naší společnosti obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji
reg.č. CZ.1.04/2.1.00/70.00046

Podpora Města Vysoké Mýto

Podpora Města Vysoké Mýto

Domov pro seniory Vysoké Mýto a jeho činnost byla podpořena z prostředků Města Vysoké Mýto ve výši 3000 Kč.

Za poskytnutou dotaci děkujeme!