Novinky

V paliativní péči pečujeme o člověka, ne o nemoc

Říká v rozhovoru MUDr. Veronika Helešicová, je paliatričkou Centra sociálních služeb Emausy, anestezioložkou ARO českobudějovické nemocnice, vedoucí paliativního týmu tamtéž a lékařkou Domácího hospice Ledax.