Paliativní péče

Paliativní péče

CSS Emausy je nejen místem, kam přichází senioři důstojně žít, ale také místem, kde nacházejí nové přátele, kde prožívají své radosti a starosti a také zde mohou strávit závěrečnou část svého života.

Emausy se stávají jejich domovem. Postupem času je zdraví seniorů tak křehké a věk mnohdy tak vysoký, že potřebují stále více pomoci a podpory a jejich život se přirozeně chýlí ke svému závěru. Vzpomínání, bilancování, přemýšlení o prožitém životě, ale i o tom, jak a kde bychom si přáli prožít konec svého života, je tak častým tématem rozhovorů nejen mezi našimi klienty. V CSS Emausy se těmito tématy zabýváme, zcela přirozeně o nich hovoříme a na základě získaných informací tak můžeme být našim klientům a jejich blízkým podporou a průvodci i v této fázi jejich života.

Většina z nás si přeje žít i zemřít doma. Na místě, které máme rádi, obklopeni lidmi, kteří nám jsou  blízcí, kteří nás dobře znají. Díky paliativní péči je možné naše přání splnit. A to nejen v době, kdy jsmena konci svých životních sil. Za pomoci paliativní péče můžeme žít dobrý a kvalitní život bez nadměrného utrpení i v době, kdy onemocníme závažným onemocněním, nebo když jsme díky věku křehcí, chřadneme a síly nám ubývají. My se v CSS Emausy snažíme prostřednictvím paliativní péče zajistit našim klientům maximální možný komfort, aby mohli dobře prožít čas, který mají před sebou.

Paliativní péče

  • chrání důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo vlivem věku velmi křehkých seniorů a hlavní důraz klade především na kvalitu jejich života,
  • život nezkracuje, jen ho za každou cenu neprodlužuje,
  • vychází z přání a aktuálních potřeb uživatelů a jejich rodin a respektuje jejich hodnotové priority,
  • je založena na spolupráci různých profesí a spojuje v sobě lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální aspekty,
  • nabízí všestrannou podporu příbuzným a přátelům a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po odchodu jejich blízkého.

Paliativní péče je určena klientům CSS Emausy, kteří jsou díky svému věku velmi křehcí nebo čelí nevyléčitelnému onemocnění. Paliativní péči doporučuje vždy lékař na podkladě zdravotního stavu klienta.

O klienta v paliativní péči pečuje:

  • tým pracovníků Domova, na které je uživatel zvyklý (lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé, fyzioterapeuti, aktivizační pracovníci aj.),
  • do péče o klienta je zapojen lékař specialista v oboru Paliativní medicíny, psycholog, kaplan, ev. další specialisté dle přání a potřeb klienta a jeho rodiny,
  • stěžejní je spolupráce s rodinou a blízkými klienta

Co můžete udělat VY? Mluvte s námi – sdělte nám Vaše přání a potřeby, abychom věděli, jak postupovat v době, kdy nám to nebudete moct sdělit sami.

Co mohou udělat rodiny, přátelé a blízcí? Mluvte se svými blízkými, vzpomínejte, rekapitulujte, zjišťujte, jaká mají přání a potřeby. Jednou to možná budete právě Vy, kdo bude rozhodovat o tom, jak má péče o Vašeho blízkého v závěru života vypadat.  Mluvte s námi – sdělte nám Vaše obavy a strachy, společně můžeme pracovat na tom, abychom je rozptýlili.

Co můžeme udělat MY? Naslouchat – Vašim přáním a potřebám, Vašim obavám. Jsme tu pro Vás. Nabídnout a zprostředkovat odbornou pomoc (kaplan, psycholog, psychiatr, aj.). Stát po Vašem boku až do konce…

Přečtěte si tři rozhovory o paliativní péči v Centru sociálních služeb Emausy. 

"Paliativní péče je cesta životem", rozhovor s Mgr. Martinou Primakovou, ředitelkou CSS Emausy

"V paliativní péči pečujeme o člověka, ne o nemoc", rozhovor s MUDr. Veronikou Helešicovou, paliatričkou CSS Emausy

"Pevně věřím, že se paliativní péče stane běžně používaným nástrojem", rozhovor s MUDr. Janem Sazmou, praktickým lékařem CSS Emausy

Leták paliativní péče ke stažení.

Více informací Vám také podá ředitelka CSS Emausy,

Mgr. Martina Primaková, tel.: 602 249 599, e-mail: primakova@cssemausy.cz.

 

Paliativní péče je do CSS Emausy zaváděna v rámci programu Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory