Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba je součástí Domácí ošetřovatelské a hospicové péče. Nabízí podporu osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče. Cílem služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života. Jde o služby nepravidelné s vícehodinovým rozsahem, po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí uživatele.

Terénní odlehčovací službu provozujeme od 1. října 2018.

Kontakty

Terénní odlehčovací služba
(je součástí Domácí ošetřovatelské a hospicové péče)

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vedoucí Domácí ošetřovatelské a hospicové péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724