Informace pro obce

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a vaše práva jsou popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

sluzby_form_legenda_povinne

Ledax nabízí jednotlivým městům a obcím zajišťování sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence) pro jejich občany, a to za finanční spoluúčasti obce na částečné pokrytí nákladů souvisejících s poskytováním služby.

S obcí, která projeví zájem o spolupráci v poskytování pečovatelské služby, uzavřeme smlouvu o zajištění pečovatelské služby. Touto smlouvou garantuje Ledax poskytování pečovatelské služby v plném rozsahu dle registrace a zákona č. 108/2006 Sb. Obec se zavazuje, že na tuto činnost bude přispívat částkou 8 000 Kč na uživatele a rok (poměrnou částí k délce poskytování služby).

V současné době má Ledax uzavřenou písemnou smlouvu o zajištění pečovatelské služby s 79 městy a obcemi na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Ledax

Riegrova 51
370 01 České Budějovice

telefon: 800 221 022
e-mail: info@ledaxcr.cz