Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Domov pro seniory Vysoké Mýto

Domov pro seniory Vysoké Mýto

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a vaše práva jsou popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

sluzby_form_legenda_povinne

Domov pro seniory Vysoké Mýto poskytuje registrované sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu.

Domov pro seniory nabízí pobytové, sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby 75 klientům se sníženou soběstačností hlavně z důvodu věku. Domov se zvláštním režimem nabízí pomoc a podporu 25 klientům s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

Domov nabízí rehabilitaci formou individuální léčebné tělesné výchovy a různé aktivizační činnosti, jejichž smyslem je co nejlepší využití volného času uživatelů. Zaměstnanci klienty podporují a pomáhají jim při zvládání běžných denních činností a snaží se o vytvoření důstojného prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. Ošetřovatelskou a zdravotní péči vykonávají registrované zdravotních sestry dle ordinace ošetřujícího nebo odborného lékaře.

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režime Vysoké Mýto poskytuje tyto základní činnosti:

  • ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a apartmánech vlastním bezbariérovým sociálním zařízením,
  • stravování formou plné penze s ohledem na dietní potřeby každého klienta,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • fakultativní činnost,
  • běžné rehabilitační úkony.

Kontakty

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Vysoké Mýto

Žižkova 913
566 01 Vysoké Mýto

e-mail: socialni.pracovnik@dsvysokemyto.cz
www.dsvysokemyto.cz
telefon recepce: 468 008 600
telefon sociální pracovník: 725 466 547