Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Centrum sociálních služeb EMAUSY <br />Dobrá Voda u Českých Budějovic

Centrum sociálních služeb EMAUSY
Dobrá Voda u Českých Budějovic

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a vaše práva jsou popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

sluzby_form_legenda_povinne

CSS EMAUSY poskytuje sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na Dobré vodě u Českých Budějovic. 

Centrum sídlí v nově zrekonstruované budově, jejíž součástí je park a vlastní parkoviště. Celý objekt je bezbariérový, klientům je k dále k dispozici letní terasa, kadeřnický a pedikérský servis.

Součástí poskytování sociálních služeb v CSS Emausy je také široká nabídka terapeutické a aktivizační péče pro podporu smysluplného prožití dne uživatele, jeho stáří, nemoci či období životního bilancování. Při poskytování terapeutické a aktivizační péče spolupracujeme také s rodinami našich uživatelů a pracuje s konceptem smyslové aktivizace.

CSS EMAUSY poskytuje jak v domově pro seniory, tak v domově se zvláštním režimem tyto služby:  

  • ubytování,
  • stravování,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby klientům, které mají sníženou soběstačnost hlavně z důvodu věku.

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a klientům se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jeho režim je přizpůsoben specifickým potřebám těchto klientů.

Kontakty

CSS Emausy s. r. o.

Lázeňská 2438/77
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

e-mail: info@cssemausy.cz
www.cssemausy.cz
telefon: 778 482 408, 602 249 599