Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Centrum sociálních služeb Domus <br />Ostrava

Centrum sociálních služeb Domus
Ostrava

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a vaše práva jsou popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

* Povinné položky

CSS Domus poskytuje registrovanou sociální službu domov pro seniory v Ostravě.  

Klienty CSS Domus jsou osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov pro seniory má kapacitu 58 lůžek a ubytování je zde zajišťováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Pro klienty je zajištěna také široká nabídka terapeutické a aktivizační péče pro podporu smysluplného prožití dne uživatele, jeho stáří, nemoci či období životního bilancování. 

CSS Domus poskytuje v domově pro seniory tyto služby:  

  • ubytování,
  • stravování,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Kontakty

Ledax Ostrava, o.p.s.

Patrice Lumumby 2608/66
700 30 Ostrava
 

e-mail: info@cssdomus.cz
www.cssdomus.cz
telefon: 733 156 932