Zvýšení kvality péče v Domácím hospici Ledax 2023

Cílem projektu je pořízení nového vybavení, včetně dvou automobilů, pro rozvoj mobilní specializované paliativní péče, kterou prostřednictvím Domácího hospice Ledax poskytujeme.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 1 999 271 Kč. Projekt bude zrealizován do poloviny roku 2024.