16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Zkvalitnění Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

  • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora rozvoje sociálních služeb“
  • pořízení jídlonosičů za účelem zkvalitnění poskytované služby
  • dotace ve výši 95 000 Kč
  • pro období roku 2017