ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Název zadávacího řízení: Pořízení 4 kusů osobních automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s.

Datum vyhlášení zakázky: 27.2.2018

Lhůta pro podání nabídek: prodlouženo do 14.3.2018 10:00 hodin

Název projektu: Pořízení automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s

Reg.číslo: 013D312005402

Podpořeno z: MPSV ČR

Dokumentace k zadávacímu řízení:

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

výzva k podání nabídek

zadávací dokumentace

technická specifikace

krycí list nabídky

návrh smlouvy

čestné prohlášení

vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 - dodatečné informace