16814569319775-285-logo-web

Volnočasové aktivity Ledax 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo volnočasové aktivity pro seniory v roce 2022. V rámci volnočasových aktivit probíhají tzv. Kluby R51 plus, v rámci kterých jsou realizovány besedy a setkání se zajímavými a inspirativními hosty a dále zajišťujeme aktivity v Klubu seniorů v Kulturním centrum Máj.

Nabízené volnočasové aktivity mají za cíl zamezit izolovanosti seniorů, aktivně je zapojit do života, seznamovat je se zajímavými tématy a lidmi a nabízet jim nové možnosti seberealizace a inspirativní aktivity.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.