16859473217512-285-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj

Rozvoj pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Pomalší

  • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
  • registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011444
  • cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území obcí MAS Pomalší prostřednictvím pořízení nových automobilů
  • budou pořízeny 4 nové automobily pro 2 střediska Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
  • projekt bude realizován do 30. 9. 2020
  • výše dotace max. 1 414 883 Kč