16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Rozvoj Domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

  • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“
  • pořízení koncentrátorů kyslíku, servis a údržba pomůcek a přístrojů
  • osobní náklady personálu služby
  • dotace ve výši 102 829 Kč
  • termín realizace projektu 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018