Polohovací pomůcky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Polohovací pomůcky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax částkou 20 000 Kč. Z této podpory jsme zakoupili pomůcky pro polohování trupu, horních a dolních končetin klientů a antidekubitní podložky. Pro pracovníky jsme pro usnadnění manipulace s nepohyblivými klienty a pro ulehčení polohování klientů zakoupili kluzné podložky.

Více informací o podpoře a o Nadaci Umění doprovázet naleznete zde

Tisková zpráva Nadačního fondu Umění doprovázet zde