16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Podpora vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax

Jihočeský kraj podpořil vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax částkou 30 000 Kč. Cílem projektu je zvýšit informovanost pracovníků o využívaných postupech v paliativní péči, zavést je do praxe a uživatelům tak usnadnit poslední dny jejich života současně se zachováním jejich důstojnosti. Nedílnou součástí je poskytnutí potřebné pomoci, podpory či poradenství rodinným příslušníkům.