Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2024

Město Týn nad Vltavou poskytlo neinvestiční dotaci na podporu Pečovatelské služby Ledax poskytované občanům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Společnost Ledax dotaci ve výši 300 000 Kč využije na financování provozních a materiálových nákladů pečovatelské služby a na mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2024.