Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Město Týn nad Vltavou poskytlo neinvestiční dotaci na podporu Pečovatelské služby poskytované občanům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Společnost Ledax dotaci ve výši 250 000 Kč využije na financování provozních a materiálových nákladů Pečovatelské služby a na mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování Pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2023.