16856873492511-285-400x290-1655280618-tyn-nad-vltavou

Podpora města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou podporuje naše aktivity, jak v oblasti sociálních služeb, tak i v oblasti zpestření volného času našim seniorům.

V letošním roce obdržela naše společnost od města tuto podporu:

1)  Finanční příspěvek ve výši 13.000,- Kč na projekt se "I senioři chtějí poznávat zajímavá místa ČR" , který je zaměřen narealizaci výletu pro seniory. Finanční podpora je čerpatelná do  31.12.2014

2) Finanční příspěvek  ve výši 130.000,- Kč. Příspěvek bude využit k zajištění provozu, dále ke zkvalitnění a rozvoji pečovatelské služby poskytované na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí) v období 1.1.- 30.6.2014.

3)  Finanční příspěvek  ve výši 130.000,- Kč. Příspěvek bude využit k zajištění provozu, dále ke zkvalitnění a rozvoji pečovatelské služby poskytované na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí) v období 1.7.- 31.12.2014.