Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby v roce 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby v roce 2023

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 3 207 400 Kč bude využita na částečnou úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním Pečovatelské služby a to od 1. 1. 2023 do 21. 12. 2023.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.