Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence v roce 2023

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence v roce 2023

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 621 350 Kč bude využita na částečnou úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním O a to od 1. 1. 2023 do 21. 12. 2023.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.