Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2022

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2022

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo celoroční dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 625 440 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním osobní asistence a to do 31. 12. 2022.