16814569319775-285-logo-web

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2019002594. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 326 320,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 12. 2019.