16814569319775-285-logo-web

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020000257. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 261 500,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 05. 2020.