16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Podpora Jihočeského kraje pro rok 2017

Jihočeský kraj poskytl na rok 2016 dotaci jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Dotace je poskytována jako neinvestiční. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba a osobní asistence. Podporovaná činnost bude realizována v termínu od 1.1. 2017 do 31.12.2017.