1685687896703-285-400x290-1634111575-lx-projekty-nadace-agrofert

Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé

Domácí a hospicovou péči Ledax o.p.s. podpořila Nadace AGROFERT z GRANTU HOSPIC "Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé 2016." Domácí ošetřovatelská a hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Mezi hlavní výhody domácí ošetřovatelské a hospicové péče patří fakt, že umožňuje pobyt nemocného v domácím prostředí, posiluje rodinné vazby a v některých případech oddaluje hospitalizaci, pokud není nezbytně nutná. Na základě poskytnutého grantu budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy. Grant je poskytnut na období končící dnem 30. 6. 2017.