16841448792064-285-400x290-1664219861-400x290-1504248989-400x290-1501833483-jihocesky-kraj

Pečovatelská služba a Osobní asistence

  • oba projekty podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017“
  • podpora služby, její zkvalitnění a možnost provozu
  • výše dotace pro pečovatelskou službu 750 000 Kč
  • výše dotace pro osobní asistenci  89 100 Kč