Nové automobily a vybavení pro Pečovatelskou službu Ledax 2024

Projekt s názvem „Pořízení vybavení pro Pečovatelskou službu Ledax“ je zaměřen na rozvoj a zvýšení kvality pečovatelské služby na území MAS Česká Kanada. Cíle bude dosaženo pořízením dvou automobilů pro dovážku stravy klientům a zakoupením vybavení nutného jak pro přímé poskytování služby, tak pro administrativní zajištění provozu.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu činí 2 636 377 Kč.